NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ VÀI GIẢI

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ VÀI GIẢI

 

Tình hình thị trường tài chính và hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, nhất là kể từ khi Việt Nam gia nhậpWTO và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh như vậy, việc học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhất là các nghiệp vụ hiện đại như đầu tư tài chính, giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối, và nghiệp vụ ngân hàng điện tử... ngày càng thu hút sự quan tâm cảu nhiều bạn đọc.

 

Đứng trước tình hình mới, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, quyển sách “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại” được phát hành với những nội dung bổ sung và cập nhật mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngày càng tăng của nhiều sinh viên và nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng thương mại.

 

Với sự đầu tư công sức vào nội dung từng chương sách, hy vọng lần xuất bản mới này quyển sách “nghiệp vụ ngân hàng thương mại” sẽ mang đến cho các bạn ngạc nhiên và thích thú.

 

Phần 1: Tổng quan về hoạt động của NHTM

 Chương 1: Chức năng và hoạt động của NH Thương mại

 1. Các vấn đề căn bản về ngân hàng thương mại
 2. Phân loại ngân hàng thương mại
 3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại
 4. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
 5. Phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 6. Ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến hoạt động ngân hàng thương mại

           Tóm tắt nội dung

           Câu hỏi ôn tập

 Chương 2: Đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại

 1. Khuôn khổ đánh giá hoạt động ngân hàng thương mại
 2. Các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại
 3. Đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại qua các tỷ số tài chính
 4. Đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại dựa theo chỉ tiêu lợi nhuận kinh tế

          Tóm tắt nộidung

          Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành

        Phụ lục: Bảng cân đối kế toán hợp nhất của ngân hàng Sacombank; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Sacombank; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Samcombank

 

Phần 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  Chương 3: Nghiệp vụ huy động tiền gửi

 1. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn
 2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
 3. Nghiệp vụ huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại
 4. Các biện pháp thu hút tiền gửi khách hàng của ngân hàng thương mại

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 4: Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành chứng từ có giá

 1. Khái quát về các loại giấy tờ có giá
 2. Huy động vốn ngắn hạn qua phát hành các loại giấy tờ có giá
 3. Huy động vốn trung hạn và dài hạn qua phát hành các loại giấy tờ có giá
 4. Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và từ ngân hàng nhà nước
 5. Các biện pháp tăng vốn của ngân hàng thương mại

          Tóm tắt nội dung

          Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 

Phần 3: Nghiệp vụ cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Chương 5: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM

 1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
 2. Quy trình tín dụng
 3. Bảo đảm tín dụng

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Nghiên cứu tình huống ngân hàng CMB

 Chương 6: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

 1. Các vấn đề chung về cho vay doanh nghiệp
 2. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
 3. Cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
 4. Nghiên cứu tình huống Phương Nam Co,Ltd

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 7: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay

 1. Mục đích phân tích tín dụng
 2. Thu thập thông tin phục vụ phân tích tín dụng
 3. Các nội dung của phân tích tín dụng
 4. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
 5. Phân tích phương án sản xuất kinh doanh

          Tóm tắt nội dung

          Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 8: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

 1. Những vấn đề chung về đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp
 2. Các bước thực hiện đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp
 3. Thực hành đánh giá và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

          Tóm tắt nội dung

          Câu hỏi ôn tập

           Bài tập thực hành và tự rèn luyện

Chương 9: Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay trung và dài hạn

 1. Mục tiêu, đối tượng thẩm định tín dụng trung và dài hạn
 2. Các nội dung thẩm định tín dụng trung và dài hạn
 3. Thẩm định các thông số dự báo thị trường và doanh thu
 4. Thẩm định các thống số xác định chi phí
 5. Thẩm định dòng tiền hay ngân lưu của dự án
 6. Thẩm định chi phí sử dụng vốn
 7. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá dự án và quyết định đầu tư
 8. Phân tích và kiếm soát rủi ro của dự án

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

         Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 10: Nghiệp vụ cho thuê tài sản

 1. Thuê tài sản là gì?
 2. Các loại thuê tài sản
 3. Tư vấn cho khách hàng về lợi ích của thuê tài sản
 4. Tư vấn cho khách hàng về thuê và vấn đề thuê tài sản
 5. Tư vấn khách hàng phân tích ngân lưu khi quyết định thuê hay mua tài sản
 6. Phân tích và quyết tiền thuê
 7. Nghiệp vụ cho thuê tài sản

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

         Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 11: Nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring)

 1. Giới thiệu chung về bao thanh toán
 2. Một số quy định về hoạt động bao thanh toán
 3. Nghiệp vụ bao thanh toán trong nước
 4. Nghiệp vụ bao thanh toán Xuất - Nhập khẩu

         Nghiệp vụ cho thuê tài sản

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Chương 12: Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác dành cho doanh nghiệp

 1. Nghiệp vụ chiết khấu chứng từ có giá
 2. Nghiệp vụ tài trợ nhập khẩu
 3. Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu
 4. Nghiệp vụ thấu chi
 5. Cho vay theo hạn mức tín dụng
 6. Nghiệp vụ cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Chương 13: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

 1. Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng
 2. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
 3. Minh họa nghiệp vụ bảo lãnh ngâ  hàng một số Ngân hàng thương mại
 4. Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

 

Phần 4: Các nghiệp vụ quản trị rủi ro

 Chương 14: Nhận dạng các loại rủi ro

 1. Định nghĩa và đo lường rủi ro
 2. Nhận dạng rủi ro tín dụng
 3. Nhận dạng rủi ro lãi xuất
 4. Nhận dạng rủi ro tỷ giá

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

          Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 15: Quản trị rủi ro tín dụng

 1. Quan hệ giữa rủi ro tín dụng của khách hàng và của ngân hàng
 2. Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng
 3. Quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng

         Tóm tắt nội dung

        Câu hỏi ôn tập

 Chương 16: Quản trị rủi ro lãi suất

 1. Mục tiêu của quản lý rủi ro lãi suất
 2. Tư vấn quản lý rủi ro lãi suất cho khách hàng
 3. Quản lý rủi ro lãi xuất của ngân hàng

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

         Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

         Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 Chương 17: Quản trị rủi ro tỷ giá

 1. Những khái niệm cần nắm vững
 2. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất giao dịch khoản phải thu ngoại tệ
 3. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất giao dịch khoản phải trả ngoại tệ
 4. Các giải pháp phòng ngừa tổn thất kinh tế khi tỷ giá biến động
 5. Quản lý rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thương mại

        Tóm tắt nội dung

        Câu hỏi ôn tập

         Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

         Bài tập từ rèn luyện (bạn đọc tự giải)

 

 Phần 5: Các nghiệp vụ ngân hàng khác

 Chương 18: Nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân

 1. Đặc điểm tâm lý giao dịch của khách hàng
 2. Các sản phẩm và dịch vụ dành cho khác hàng cá nhân
 3. Nghiệp vụ huy động vốn đối với khách hàng cá nhân
 4. Nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân
 5. Các dịch vụ thẻ dành cho khách hàng các nhân minh họa điển hình các loại thẻ của Sacombank
 6. Các dịch vụ ngân hàng khác dành cho khách hàng cá nhân
 7. Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại dành cho khách hàng cá nhân

         Tóm tắt nội dung

         Câu ỏi ôn tập

Chương 19: Nghiệp vụ ngân hàng điện tử

 1. Vài nét về sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
 2. Các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng điện tử
 3. Xây dựng luật giao dịch điện tử ở các nước
 4. Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở các nước trong khu vực và trên thế giới
 5. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam

         Tóm tắt nội dung

         Câu hỏi ôn tập

 Chương 20: Nghiệp vụ kinh doanh bất động sản

 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh bất động sản của ngân hàng thương mại
 2. Tổ chức sản giao dịch bất động sản
 3. Kinh doanh các dự án bất động sản
 4. Thanh toán mua bất động sản
 5. Cho vay mua bán bất động sản và xây dựng nhà
 6. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến bất động sản

        Tóm tắt nội dung

        Câu hỏi ôn tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""