NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM TRONG NGOẠI THƯƠNG (PHẠM MẠNH HIỂN)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM TRONG NGOẠI THƯƠNG (PHẠM MẠNH HIỂN)

 

Giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hóa trong từng nghĩa vụ quy định của Incotersm. Là một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

 

Do vậy, nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương có những đặc điểm cơ bản sau: Tính chất lý thuyết cao, hiện đại và tính chất thực hành sâu sắc; Nội dung của nghiệp vụ là quá trình cụ thể hóa tất cả các chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ ngoại thương như luật, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế, thủ tục hải quan...

 

Tuy nhiên, trong thực tế các doanh nghiệp Việt nam chỉ quan tâm đến một loại hàng hóa duy nhất là “hàng hóa hữu hình”, còn loại hàng hóa đặc biệt là “hàng hóa vô hình” hay hàng hóa dịch vụ như vận tải, giao nhận, bảo hiểm thì không mấy ai quan tâm...mặc dù biết rằng loại hàng hóa dịch vụ này đã đóng góp không nhỏ trong hiệu quả kinh doanh...Điều này đã dẫn đến các rủi ro trong quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu như: giao hàng không nhận được tiền thanh toán, thanh toán chậm, thanh toán thành nhiều lần...

 

Để khắc phục các rủi ro trên, nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương được tái bản lần này hy vọng sẽ trang bị thêm cho những người làm công tác ngoại thương và sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm.

 

Tài liệu được biên soạn có bổ sung cập nhật những nội dung mới về ccs chứng từ vận tải biển như vận đơn đường biển, hợp đồng thuê tàu chuyến, thủ tục hải quan, mã áp tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...nhằm đáp ứng kịp thời cho việc học tập, nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả vào thực tế sau này.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VẬN TẢI

 1. KHÁI NIỆM
 2. VAI TRÒ CỦ VẬN TẢI TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
 3. VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG 2: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

 1. VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA VẬN TẢI BIỂN TRONG NGOẠI THƯƠNG
 2. CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA VẬN TẢI BIỂN
 3. TÀU BIỂN

CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ THUÊ TÀU

 1. BẢN CHẤT CỦA NGHIỆP VỤ THUÊ TÀU
 2. CÁC PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀU
 3. CÁC CHỨNG TỪ TRONG VẬN TẢI BIỂN

CHƯƠNG 4: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER

 1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI CONTAINER
 2. NGHIỆP VỤ CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER
 3. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CHUYÊN TRỞ HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER

CHƯƠNG 5: VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC/VẬT TẢI LIÊN HỢP

 1. KHÁI NIỆM CHUNG
 2. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VẬN CHUYỂN LIÊN HỢP
 3. TỔ CHỨC CHUYÊN TRỞ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG TIÊN

CHƯƠNG 6: CHUYÊN TRỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 1. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
 2. CƯỚC HÀNG KHÔNG
 3. CHỨNG TỪ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG - KHIẾU NẠI BÀ BỒI THƯƠNG
 4. VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.
 5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THEO LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM.

CHƯƠNG 7: CHUYÊN TRỞ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU: ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG; CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT; TỔ CHỨC VÀ THỂ LỆ CHUYÊN TRỞ ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM; LIÊN VẬN ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ.

PHẦN 2: NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GIAO NHẬN

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHÂP KHẨU

CHƯƠNG 3: THỦ TỤC HẢI QUAN

CHƯƠNG 4: THỦ TỤC HẢI QUAN VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

CHƯƠNG 5: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO GATT/WTO

CHƯƠNG 7: ÁP MÃ TÍNH THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

CHƯƠNG 8: GOM HÀNG TRONG DỊCH VỤ GIAO NHẬN QUỐC TẾ

PHẦN 3: BẢO HIỂM HẰNG HẢI

CHƯƠNG 1; KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM

CHƯƠNG 2: RỦI RO VÀ TỔN THẤT

CHƯƠNG 3: CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG 4: KÝ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

CHƯƠNG 5: THỦ TỤC BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, GIÁM ĐỊNH, BỒI THƯỜNG

CHƯƠNG 6: BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

PHỤ LỤC:

CHỨNG TỪ HÀNG HÓA - CHỨNG TỪ VẬN TẢI - CHỨNG TỪ BẢO HIỂM-CHỨNG TỪ KHO HÀNG - CHỨNG TỪ GIAO NHẬN VÀ HẢI QUAN

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU THEO CHUYẾN MẦU GENCON 22

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""