NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – TS. NGUYỄN QUANG DUỆ

 

Mua – bán là hoạt động quan trọng nhất của nền kinh tế thị trưởng ở vất kỳ quốc gia nào. Kể từ khi Việt Nam đổi mới từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu quả của hoạt động mua – bán luôn được đặt lên hàng đầu. Cạnh tranh gay gắt luôn là một áp lực rất lớn, ảnh hưởng đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, cạnh tranh lại giúp người mua có được quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Trong bối cảnh hiện nay, để nền kinh tế có thể tồn tại lâu dài, cạnh tranh buộc phải được đặt trong môi trường công khai, minh bạch và được tiêu chuẩn hóa.

 

Trong tất cả các hình thức mua – bán trên thị trường, hoạt động đấu thầu là một hoạt động mua bán phức tạp đòi hỏi phải được thực hiện thông qua một quy trình do một Chính phủ hoặc một tổ chức quy định. Tuy nhiên, hoạt động đấu thầu lại đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho cạnh tranh hiện nay và đã thể hiện được vai trò không nhỏ trong nền kinh tế thị trường.

 

Ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các dự án kinh tế có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đều được quy định phải thực hiện đấu thầu để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách Nhà nước. Mặc dù không bắt buộc nhưng các chủ đầu tư cũng luôn coi đấu thầu là hình thức lựa chọn đối tác cung cấp hiệu quả. Tất cả những điều đó đã khiến cho hoạt động đấu thầu trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Hoạt động đấu thầu không chỉ được tổ chức ở phạm vi trong nước mà còn ở phạm vi quốc tế. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế quốc tế, hoạt động đấu thầu ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi những người tham gia phải có lượng kiến thức nhất định về đấu thầu để không phải lúng túng hoặc mắc sai phạm trong khi thực hiện.

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông đã xuất bản cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu như là một cuốn sách chuyên khảo về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đấu thầu nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Đặc biệt cuốn sách đã tiếp cận các vấn đề về đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu gắn với yêu cầu của thị trường và bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đấu thầu

2. Các loại hình đấu thầu, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

3. Quy định chung về đấu thầu

4. Trình tự tổ chức đấu thầu

Tóm tắt chương 1

Chương 2: Chuẩn bị đấu thầu

1. Lập kế hoạch đấu thầu

2. Sơ tuyển nhà thầu

3. Lập hồ sơ mời thầu

Tóm tắt chương 2

Chương 3: Tổ chức đấu thầu

1. Mời thầu

2. Phát hành hồ sơ mời thầu

3. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

4. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu

5. Sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu

6. Mời thầu

7. Xử lý tình huống trong đấu thầu

Tóm tắt chương 3

Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu

1. Đánh giá hồ sơ dự thầu

2. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu

3. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

Tóm tắt chương 4

Chương 5: Kết thúc đấu thầu

1. Thông báo kết quả đấu thầu

2. Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng

3. Hợp đồng

4. Ký kết thực hiện và thanh lý hợp đồng

5. Hợp đồng với nhà đầu tư

Tóm tắt chương 5

Chương 6: Tổ chức cách hình thức đấu thầu

1. Chỉ định thầu

2. Mua sắm trực tiếp

3. Chào hàng cạnh tranh

4. Tự thực hiện

5. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

6. Lựa chọn nhà thầu với gói thầu có quy mô nhỏ

7. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

8. Lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung

9. Đấu thầu qua mạng

10. Đấu thầu quốc tế

Chương 7: Quản lý hoạt động đấu thầu

1. Hệ thống quản lý hoạt động đấu thầu

2. Quản lý nhân sự tham gia đấu thầu

3. Quản lý các nhà thầu nước ngoài

4. Kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề trong đấu thầu

5. Xử lý vi phạm trong đấu thầu

Tóm tắt chương 7

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""