NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG – CHIẾN LƯỢC THỰC DỤNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG – CHIẾN LƯỢC THỰC DỤNG

 

Ngành nghiên cứu thị trường là một ngành mới, xuất hiện cùng với sự nghiệp đổi mới và nền kinh tế thị trường.

 

Về quy mô kinh doanh, ngành nghiên cứu thị trường vẫn còn ở giai đoạn đầu

Về mặt tích lũy số liệu cơ bản, các công ty nghiên cứu thị trường đã có thiên thời, địa lợi, nhưng vai trò quyết định để hoạt động hiệu quả vẫn là ở bản thân các công ty. Đây cũng là điều mà các khách hàng nước ngoài rất coi trọng, cũng là ưu thế của các công ty trong nước. So với các nước khác, ngành nghiên cứu thị trường của các nước châu Á vẫn còn kém phát triển, việc tích lũy số liệu thị trường vẫn còn ở mức ban đầu. Vì vậy, cuốn sách Nghiên cứu thị trường – chiến lược thực dụng ra đời nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp có được cái nhìn cơ bản về ngành nghiên cứu thị trường cũng như giúp họ tạo lập những bước đầu tiên để hoàn thiện công việc kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Sự xuất hiện và ra đời của các công ty nghiên cứu thị trường

Chương 1: Nghiên cứu thị trường và công ty nghiên cứu thị trường

Chương 2: Phân loại các công ty nghiên cứu thị trường và tổ chức công ty

Chương 3: Giới thiệu tóm tắt về công ty AC Nielson

Phần 2: Nghiệp vụ của công ty nghiên cứu thị trường

Chương 1: Phân loại nghiệp vụ nghiên cứu thị trường

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu gián tiếp

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu phỏng vấn

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu quan sát

Chương 5: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Chương 6: Phạm vi nghiệp vụ chủ yếu của công ty nghiên cứu thị trường

Phần 3: Những nguồn lực chủ yếu để thành lập công ty nghiên cứu thị trường

Chương 1: Nguồn nhân lực

Chương 2: Huy động vốn

Chương 3: Nguồn thông tin và nguồn khách hàng

Chương 4: Nguồn lực kỹ thuật

Phần 4: Hoạt động thực tiễn của công ty nghiên cứu thị trường

Chương 1: Quy trình nghiên cứu thị trường

Chương 2: Kế hoạch nghiên cứu thị trường

Chương 3: Kỹ thuật chọn mẫu

Chương 4: Kỹ thuật lập phiếu điều tra

Phần 5: Thành lập và quản lý nhóm làm việc của công ty

Chương 1: Loại hình và vai trò của nhóm

Chương 2: Thành lập nhóm làm việc hiệu quả cao

Chương 3: Khích lệ trong nhóm làm việc

Phần 6: Chiến lược kinh doanh của công ty

Chương 1: Xây dựng tầm nhìn chiến lược một cách khoa học

Chương 2: Chiến lược kinh doanh cơ bản

Chương 3: Một số chiến lược phát triển có thể lựa chọn

Phần 7: Quản trị marketing

Chương 1: Đặc điểm marketing và quan điểm marketing

Chương 2: Quá trình kinh doanh và kỹ thuật kinh doanh dự án

Chương 3: Quản lý quan hệ khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng

Phần 8: Quản lý nguồn tri thức thành tích và đào tạo nhân viên của công ty

Chương 1: Quản lý nguồn tri thức của công ty

Chương 2: Kiểm tra và quản lý thành tích trong công ty

Chương 3: Quản lý tư vấn viên trong công ty

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""