MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM – TS. PHAN VĂN HÒA

 

Logistics đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử phát triển của nhân loại. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về Logistics. Hiện có rất nhiều định nghĩa khác nhau về Logistics cả theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Điều này là do góc độ và mục đích nghiên cứu khác nhau của các nhà kinh tế. Logistics là quá trình phân phối và lưu thông hàng hóa được tổ chức và quản lý khoa học việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ… từ điểm khởi nguồn sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng với chi phí thấp nhất nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất xã hội tiến hành được nhịp nhàng, liên tục và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Nói đến Logistics là nói đến hiệu quả, nói đến tối ưu hóa trong các ngành, các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân.

 

Để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Logistics ở nước ta, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội đã xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam. Cuốn sách do TS. Phan Văn Hòa – Đại học Kinh tế Huế chịu trách nhiệm chủ biên.

 

Sách chuyên khảo Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích đối với các doanh nghiệp Logistics, các cơ quan quản lý, sinh viên các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ logistics

1. Tổng quan dịch vụ Logistics

  1.1 Khái quát về Logistics

  1.2 Vai trò của dịch vụ Logistics

  1.3 Đặc trưng và yêu càu cơ bản của các dịch vụ Logistics trong nền kinh tế thị trường

2. Nội dung phát triển dịch vụ Logistics và hệ thống chỉ tiêu đánh giá động thái phát triển

  2.1 Nội dung phát triển của logistics

  2.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá động thái phát triển dịch vụ Logistics

  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển Logistics ở nước ta

Chương 2: Thực trạng phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta

1. Tác động của hội nhập quốc tế và kinh nghiệm của một số nước về phát triển dịch vụ Logistics

  1.1 Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với việc phát triển dịch vụ Logistics

  1.2 Cam kết quốc tế của Việt Nam về dịch vụ Logistics

  1.3 Kinh nghiệm của một số nước về phát triển các dịch vụ Logistics và bài học đối với Việt Nam

2. Thực trạng phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta

  2.1 Tình hình về sự phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta trong thời gian qua

  2.2 Thực trạng phát triển các dịch vụ Logistics đơn lẻ

  2.3 Thực trạng kinh doanh của Logistics của các doanh nghiệp Việt Nam

  2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta

1. Mục tiêu phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta trong những năm tới

  1.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2020 và các năm tiếp theo

  1.2 Các chiến lược ưu tiên thực hiện

  1.3 Thực hiện các chương trình trọng tâm về Logistics giai đoạn 2011-2020

2. Giải pháp phát triển các dịch vụ logistics

  2.1 Giải pháp vĩ mô

  2.2 Giải pháp vi mô

  2.3 Tạo lập môi trường và điều kiện để thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ logistics

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""