MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CƠ BẢN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 

 

Đối với các sinh viên ngành tài chính cũng như một số nhà đầu tư tài chính cá nhân, bên cạnh am hiểu kiến thức chuyên môn về tài chính đầu tư thì họ cũng rất cần một công cụ hỗ trợ cho việc tính toán các chỉ số tài chính cơ bản.

 

Quyển sách này được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn cho các sinh viên ngành tài chính cũng như một số độc giả qua tâm lĩnh vực này sử dụng Excel để giải quyết một số tình huống tài chính đầu tư cơ bản. Các tình huống được thiết kế trên bảng tính Excel giúp bạn đọc có thể dễ dàng hình dung và thực hiện trên bảng tính Excel. Ngoài ra để giúp bạn đọc có cơ sở tin cậy để giải quyết các tình  huống tài chính trên Excel, cuốn sách cũng trình bày tóm tắt một số kiến thức, công thức tài chính cơ bản để bạn đọc đối chiếu kiểm tra.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG HÀM MỤC TIÊU GOALSEEK TÌM GIÁ TRỊ MONG MUỐN - ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

1. GIỚI THIỆU HÀM MỤC TIÊU GOALSEEK

2. ỨNG DỤNG HÀM MỤC TIÊU GOALSEEK TRONG PHÂM TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

3. ĐÒN CÂN ĐỊNH PHÍ

BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG CHỨC NĂNG DATA TABLE TẠO BẢNG SO SÁNH BIẾN THIÊN - ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH.

1. BÀI TOÁN

2. LỆNH DATA/TABLE

BÀI TẬP

CHƯƠN 3: MÔ HÌNH TỐI ƯU HÓA

1.  MÔ HÌNH TỐI ƯU HÓA TUYẾN TÍNH

2. MÔ HÌNH TỐI ƯU HÓA PHI TUYẾN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: CÁC MÔ HÌNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNG

2. KHẤU HAO TỔNG SỐ

3. KHẤU HAO THEO SỐ DƯ GIẢM DẦN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

1.  TÓM LƯỢC LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHUỖI TIỀN TỆ

2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CỦA EXCEL ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

3. XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT THỰC/LÃI SUẤT DANH NGHĨA TRONG TRƯỜNG HỢP LÃI NHẬP VỐN

4. SỬ DỤNG HÀM EXCEL TÍNH THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI TIỀN TỆ.

5. SỬ DỤNG HÀM EXCEL TÍNH GỐC VÀ LÃI CỦA MỘT KHOẢN VAY - VẬN DỤNG TRONG LẬP BẢN KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

BÀI TẬP

CHƯƠNG 6: THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. TÓM LƯỢC LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2. SỬ DỤNG HÀM CỦA EXCEL ĐỂ TÍNH NPV VÀ IRR, MIRR CỦA DỰ ÁN CÓ DÒNG TIỀN PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ

3. SỬ DỤNG HÀM EXCEL ĐỂ TÍNH NPV VÀ IRR CỦA DỰ ÁN CÓ DÒNG TIỀN PHÁT SINH KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ

BÀI TẬP

CHƯƠNG 7: LƯỢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

1. TÓM LƯỢC LÝ THUYẾT VỀ LƯỢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

2. SỬ DỤNG HÀM EXCEL ĐỂ LƯỢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 8: TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

1. LƯỢNG HÓA TỶ SUẤT SINH LỜI

2. LƯỢNG HÓA CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: DANH MỤC ĐẦU TƯ

1. ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN

2. ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC GỒM  CHỨNG KHOÁN

3. ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC GỒM N CHỨNG KHOÁN

4. DANH MỤC HIỆU QUẢ

5. MA TRẬN PHƯƠNG SAI - HIỆP PHƯỚNG SAI TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỐ LƯỢNG LỚN CÁC CỔ PHIẾU

BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: THỜI LƯỢNG TRÁI PHIẾU

1. TÓM LƯỢC LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ DURATION

2. TÍNH DURATION BẰNG CÔNG THỨC EXCEL

 

PHỤ LỤC 1: CÁC HÀM CỦA EXCEL

PHỤ LỤC 2: CÁC HÀM TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC 3: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Sachdoanhnhan.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""