MBA TRONG TẦM TAY - CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

MBA TRONG TẦM TAY - CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Liam Fahey – Robert M. Randall

 

MBA trong tầm tay - Chủ đề Quản lý chiến lược cung cấp cho bạn cách tư duy, phân tích và thực thi mới mẻ nhất từ kinh nghiệm của các chuyên gia, giáo sư tên tuổi thuộc các trường đại học hàng đầu thế giới. Machael E. Porter của Trường Kinh doanh Harvard sẽ chỉ ra cho bạn cách thức đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh thông qua một chiến lược toàn cầu. C.K. Prahalad giải thich về giải pháp tạo dựng và thúc đẩy những năng lực cốt lõi – Một chiến lược đã dẫn các tổ chức đến với thành công vượt trội. Jeffrey Sample của trường Kinh doanh London trình bày về sự thách thức của Internet và lĩnh vực kinh doanh điện tử đối với nhiều ý tưởng nền tảng về chiến lược.

 

Bạn cũng sẽ nắm bắt được những giải pháp chiến lược cần thiết cho một tổ chức và các đơn vị kinh doanh, kể cả các chiến lược liên quan đến chính trị - nhu cầu quản lý các mối quan hệ với những bộ phận liên quan của những hiệp hội quần chúng, thương mại, các tổ chức chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có lợi ích liên quan khác.

 

Để tận dụng lợi thế từ những ý tưởng hiệu quả nhất, cách tân nhất và mới mẻ nhất trong chiến lược kinh doanh từ những khả năng nhận thức vượt trội, hãy đọc cuốn sách này!

 

MBA trong tầm tay – Chủ đề Quản lý chiến lược được bố cục gồm 4 phần, với những nội dung chính sau:

Phần 1: Chiến lược: Thống lĩnh thị trường. Lý do chính của việc đầu tư nhân tài và những nguồn lực quý giá vào hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển một chiến lược – bất kể chiến lược đó được chăm chút, truyền đạt và thực hiện như thế nào – là nó cho phép một công ty phát triển mạnh ở thị trường bên ngoài, và đặc biệt nhất là trong thế giới của khách hàng và đối thủ. Một chiến lược bao gồm tập hợp các lựa chọn – đầu tư vào sản phẩm, phân khúc khách hàng và công nghệ; chức năng và hình thức chào hàng cũng như mức độ dịch vụ; lựa chọn thị trường mục tiêu và giá cả - cho phép công ty thu hút khách hàng, bán sản phẩm để tạo ra lợi nhuận và giữ được khách hàng. Thiếu một chiến lược hiệu quả, công ty sẽ không thể gieo được những hạt giống thành công về tài chính trong thị trường tương lai cũng như thị trường hiện thời.

 

Phần 2: Đầu vào chiến lược – Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài. Tất cả các yếu tố chiến lược thay đổi được nêu trong Phần 1 đưa ra một nhận định là việc phát triển, thực thi và quản lý chiến lược đòi hỏi một sự hiểu biết thấu đáo tường tận về môi trường bên trong lẫn bên ngoài công ty. Bốn chương tiếp theo của Phần 2 sẽ chỉ ra cho độc giả những yếu tố liên quan đến hoạt động phân tích môi trường bên trong và bên ngoài công ty đồng thời chứng minh sự nối kết giữa phép phân tích này với tất cả các khía cạnh phát triển và thực thi chiến lược.

 

Phần 3: Sáng tạo chiến lược – Xác định và đánh giá các lựa chọn chiến lược. Phần lớn các công ty phát hiện ra rằng thật vô cùng khó khăn để tạo ra và phát triển các lựa chọn chiến lược một cách nhất quán – những lựa chọn chiến lược có thể thúc đẩy khả năng thành công trong điều kiện hiện tại lẫn tương lai. Thật khó để có thể chuyển đổi các phân tích về môi trường bên trong và bên ngoài thành các cơ hội, đó là các chọn lựa thật sự mới mẻ hay thậm chí là sự mở rộng của chiến lược hiện tại. Để vượt qua khó khăn này, các công ty cần phải làm quen với các khuôn mẫu phân tích cần cho việc phát triển và đánh giá các lựa chọn chiến lược.

 

Phần 4: Quản trị thay đổi chiến lược – Liên kết chiến lược với hành động. Dù có vĩ đại đến đâu thì những chiến lược không được thực thi cũng không thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động của công ty. Bạn sẽ khoogn thể tạo ra và thực thi thay đổi chiến lược thị trường trong bất kỳ công ty nào trừ khi có sự thay đổi đáng kể xảy ra trong nội bộ công ty. Sự chuẩn bị chiến lược chính là việc thay đổi cách tư duy, các quy trình thực hiện, cấu trúc và các quy trình ra quyết định của công ty.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC CHIẾN THẮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

1. Quản trị chiến lược thị trường

2. Chiến lược tập đoàn quản trị nhóm chiến lược

3. Chiến lược đơn vị kinh doanh: tìm kiếm lợi thế cạnh tranh

4. Tăng cường lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược toàn cầu

5. Chiến lược dành cho doanh nghiệp nhỏ

6. Chiến lược kỹ thuật số

7. Chiến lược chính trị: quản trị môi trường chính trị xã hội

PHẦN 2: CÁC NHÂN TỐ ĐẦU VÀO CHIẾN LƯỢC: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI TẠI VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI TẠI

8. Phác thảo môi trường kinh doanh

9. Phân tích môi trường vĩ mô: am hiểu môi trường ngoài ngành

10. Đánh giá chiến lược về tài sản của doanh nghiệp

11. Sáng tạo và tận dụng năng lực cốt lõi

PHẦN 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC: XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÙY CHỌN CHIẾN LƯỢC

12. Hoạch định chiến lược: xác định và đánh gái tùy chọn chiến lược

13. Đánh giá các lựa chọn chiến lược

PHẦN 4: QUẢN LÝ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG

14. Thay đổi chiến lược: cách tổ chức lại công ty để thực hiện chiến lược

15. Thay đổi chiến lược: tái định dạng quy trình vận hành nhằm thực thi chiến lược

16. Thay đổi chiến lược: tái định dạng quy trình vận hành nhằm thực thi chiến lược

17. Thay đổi chiến lược tạo ra phương pháp thực thi phù hợp với hoàn cảnh

18. Không có công thức chiến lược

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""