MARKETING NGÂN HÀNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

MARKETING NGÂN HÀNG – TS. TRỊNH QUỐC TRUNG

Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

 

Marketing ngân hàng được xem là một hướng chuyên sâu của việc ứng dụng các nguyên tắc, quy luật của marketing công nghiệp vào hoạt động của một lĩnh vực dịch vụ có tính đặc thù hướng đến việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về dịch vụ tài chính, cách thức khách hàng lựa chọn, quyết định và sử dụng các sản phẩm do các ngân hàng cung cấp.

 

Để cung cấp nhưng thông tin tham khảo, đối chiếu và so sánh cho các sinh viên, học viên đang theo học tại trường Đại học ngân hàng thành phố HCM cũng như các nhân viên ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng có cung cấp dịch vụ tài chính, tập thể giảng viên tham gia giảng dạy môn marketing ngân hàng biên soạn và hoàn thiện cuốn sách Marketing ngân hàng này.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MARKETING TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

1. Sự phát triển của dịch vụ trong nền kinh tế

2. Bản chất của dịch vụ

3. So sánh hoạt động cung ứng hàng hóa và cung ứng dịch vụ

4. Sự thay đổi của môi trường dịch vụ

5. Giới thiệu về marekting

6. Giới thiệu về kinh doanh của ngân hàng

7. Marketing và kinh doanh ngân hàng

8. Marketing dịch vụ và marketing công nghiệp

9. Marketing công nghiệp và marketing ngân hàng

10. Quá trình ứng dụng marketing trong lĩnh vực ngân hàng

CHƯƠNG 2: KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu dịch vụ ngân hàng

3. Đặc chưng của dịch vụ ngân hàng và hàm ý về hành vi người mua

4. Nhu cầu tài chính và động cơ của động thái mua sắm

5. Quá trình quyết định sử dụng dịch vụ tài chính

6. Mô hình hành vi sử dụng dịch vụ tài chính

7. Sự lựa chọn của khách hàng

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu

2. Khái niệm chiến lược marketing

3. Mục tiêu kinh doanh

4. Chiến lược kinh doanh

5. Từ chiến lược kinh doanh đến chiến lược marketing

6. Phát triển chiến lược marketing

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. Giới thiệu

2. Một số vấn đề chung

3. Quá trình nghiên cứu thị trường

4. Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện nghiên cứu thị trường

CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

1. Giới thiệu

2. Lịch ích của phân đoạn thị trường

3. Cơ sở phân đoạn thị trường cá nhân

4. Cơ sở phân đoạn thị trường tổ chức

5. Các yêu cầu của phân đoạn thị trường hiệu quả

6. Định hướng thị trường chiến lược

7. Phương pháp phân đoạn thị trường

8. Tính khách quan của các phân đoạn thị trường

9. Phân đoạn thị trường tế bào

10. Marketing trực tiếp dịch vụ tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu

2. Khái niệm sản phẩm

3. Danh mục và hệ thống cấp bậc của sản phẩm

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm

5. Phát triển sản phẩm mới

6. Quản lý sản phẩm hiện tại 

7. Xây dựng thương hiêu

CHƯƠNG 7: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu

2. Khái niệm về giá

3. Cạnh tranh giá và cạnh tranh phi giá

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá

5. Giá của các trung gian trong hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng

6. Định giá công khai và định giá ẩn

7. Một số chính sách định giá tiêu biểu

8. Tiến trình định giá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

9. Định giá một số sản phẩm tài chính cụ thể

10. Xu hướng trong định giá

CHƯƠNG 8: PHÂN PHỐI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu

2. Kênh phân phối truyền thống

3. Các kênh phân phối hiện đại

CHƯƠNG 9: XÚC TIẾN - TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu

2. Vai trò của xúc tiến truyền thông

3. Quá trình truyền thông

4. Mục tiêu của hoạt động xúc tiến truyền thông

5. Thông điệp truyền thông

6. Các hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến truyền thông

7. Hỗn hợp xúc tiến truyền thông

CHƯƠNG 10: MARKETING QUAN HỆ

1. Giới thiệu

2. Khái niệm marketing quan hệ

3. Ba trụ cột của quản trị mối quan hệ

4. Đánh giá sự thành công của quản trị mối quan hệ

5. Cơ sở để phát triển mối quan hệ

6. Quá trình phát triển mối quan hệ

7. Các yếu tố cấu thành của mối quan hệ

8. Xây dựng văn hóa marketing lấy khách hàng làm trung tâm

CHƯƠNG 11: MARKETING ĐỐI NỘI

1. Giới thiệu

2. Mô hình marketing hiện đại

3. Nguồn nhân lực - tài sản quan trọng của ngân hàng

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của marketing nội bộ

5. Thiết kế công việc và tuyển dụng

6. Trao quyền cho nhân viên

7. Công việc trong ngân hàng liên quan đến các mối quan hệ

8. Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường đa văn hóa

CHƯƠNG 12: QUẢN TRỊ MAREKTING NGÂN HÀNG

1. Giới thiệu

2. Hoạch định marketing

3. Kế hoạch và chương trình marketing

4. Tổ chức thực hiện marketing

5. Thiết kế mô hình tổ chức bộ phận marketing

6. Quan hệ của bộ phận marketing với các bộ phân khác

7. Thực hiện chiến lược và kế hoạch marketing

8. Kiểm tra hoạt động marketing ngân hàng

Câu hỏi ôn tập và các phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""