MARKETING LÃNH THỔ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

MARKETING LÃNH THỔ - PGS. TS. VŨ TRÍ DŨNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Marketing lãnh thổ là một đề tài còn rất mới tại Việt Nam, cả về học thuật và thực tiễn. Với mục đích cung cấp cơ sở lý thuyết và đưa ra những chỉ dẫn, cuốn sách Marketing lãnh thổ ra đời với mong muốn sẽ giúp các địa phương của Việt Nam nhận thức đúng về vai trò của marketing lãnh thổ, nắm bắt được quy trình và cách thức tổ chức thực hiện hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng một cách hiệu quả nhất.

 

Thực vậy, chỉ có thông qua việc thực hiện Marketing lãnh thổ, lãnh đạo các địa phương mới có thể hiểu biết và xác định chính xác những mong đợi hiện tại hay tiềm năng của tổng thể các tác nhân hoạt động trên một vùng lãnh thổ. Trên cơ sở đó, đưa ra các chính sách và đảm bảo các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư nhằm đáp ứng một cách tốt hơn những nhu cầu và mong đợi.

 

Trên thực tế, các địa phương còn nhận thức chưa đầy đủ về vai trò xây dựng và khuếch trương hình ảnh của địa phương dưới góc độ của các đối tượng khách hàng khác nhau. Do đó, việc thu hút vốn đầu tư, thu hút du khách và đội ngũ lao động chuyên nghiệp của các địa phương nói chung còn chưa tương xứng.

 

Cuốn sách này được cấu trúc thành 9 chương theo tiếp cận marketing hiện đại, có tính đến đặc điểm riêng có của marketing lãnh thổ. Mặt khác, trong số những đối tượng của marketing lãnh thổ, cuốn sách này chủ yếu đề cập đến hoạt động marketing hướng tới nhóm khách hàng là nhà đầu tư.

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ MARKETING

Chương 1: Marketing lãnh thổ và nhu cầu phát triển lãnh thổ

1.1 Khái quát về lãnh thổ và nhu cầu phát triển lãnh thổ

1.2 Khái quát về marketing lãnh thổ

1.3 Sự phát triển của lý thuyết marketing lãnh thổ

1.4 Marketing lãnh thổ trên thế giới và ở châu Á

Chương 2: Kế hoạch hóa chiến lược marketing lãnh thổ

2.1 Kế hoạch hóa/quy hoạch phát triển lãnh thổ

2.2 Chủ thể của marketing

2.3 Các tiếp cận khác nhau về quy trình marketing

PHẦN THỨ HAI: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING LÃNH THỔ

Chương 3: Phân tích và đánh giá cơ hội marketing

3.1 Phân tích môi trường vĩ mô

3.2 Phân tích cạnh tranh giữa các vùng lãnh thổ

3.3 Phân tích môi trường bên trong của địa phương

Chương 4: Phân đoạn thị trường và định vị lãnh thổ

4.1 Phân đoạn thị trường

4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu

4.3 Định vị lãnh thổ và tạo lập bản sắc thương hiệu

Chương 5: Quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư

5.1 Đặc điểm của quá trình ra quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư

5.2 Các giai đoạn của quá trình lựa chọn địa điểm

5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư

5.4 Vai trò của văn phòng hay trung tâm xúc tiến

5.5 Thu thập thông tin: Cấu thành trung tâm của quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư

Chương 6: Dịch vụ cho nhà đầu tư

6.1 Các kỹ thuật marketing

6.2 Chức năng xúc tiến – truyền thông/thông tin

6.3 Dịch vụ cho nhà đầu tư

Chương 7: Chiến lược marketing lãnh thổ

7.1 Cơ sở chiến lược

7.2 Các cấp độ marketing lãnh thổ

7.3 Thực hiện và phối hợp các hoạt động marketing

PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ MARKETING LÃNH THỔ

Chương 8: Năng lực cạnh tranh và chiến lược marketing của địa phương với việc thu hút đầu tư ở Việt Nam

8.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh và chiến lược marketing của địa phương/lãnh thổ

8.2 Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo góc độ marketing

Chương 9: Marketing địa phương với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội

9.1 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

9.2 Thực trạng chiến lược marketing của Hà Nội

9.3 Chiến lược và giải pháp marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội

9.4 Xây dựng các chương trình hành động

9.5 Đánh giá và điều chỉnh chính sách

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""