MARKETING DỊCH VỤ CÔNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

MARKETING DỊCH VỤ CÔNG – PGS. TS. VŨ TRÍ DŨNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Marketing là một khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở lên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Theo đà phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy, quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.

 

Chính vì vậy, mục đích của cuốn sách Marketing dịch vụ công là cung cấp những tài liệu tham khảo về marketing áp dụng cho các tổ chức công. Nó được dành trước hết cho các sinh viên chuyên ngành Marketing và chuyên ngành kinh tề và quản lý công. Cuốn sách cũng có tác dụng nhất định cho những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ công cho công chúng/khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Việt nam quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách nên hành chính quốc gia hiện nay.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ CÔNG VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG

1. Khái quát về dịch vụ công

2. Đặc chưng của quản lý dịch vụ công

3. Các hình thái khác nhau của dịch vụ công

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING DỊCH VỤ CÔNG

1. Marketing trong nền kinh tế thị trường

2. Marketing dịch vụ và những đặc điểm cơ bản của nó

3. Marketing dịch vụ công và những đặc điểm cơ bản của nó

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING DỊCH VỤ CÔNG

1. Những thách thức mới của các tổ chức công

2. Những chuyển biến bên trong

3. Hành vi của người sử dụng hay khách hàng

CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ CÔNG

1. Đặc điểm sản xuất các dịch vụ công

2. Hai vai trò hay ba cấp độ quản lý

3. Lựa chọn chiến lược và dịch vụ công

4. Kiểm soát, kiểm tra marketing và dịch vụ công

CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CÔNG

1. Những kiến thức cơ bản về công chúng và thị trường

2. Khái quát về nghiên cứu marketing

3. Lắng nghe và quan sát công chúng

4. Nghiên cứu chủ động nhu cầu của công chúng

CHƯƠNG 6: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG

1. Thế nào là một sản phẩm/dịch vụ

2. Quản lý dịch vụ

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC GIÁ DỊCH VỤ CÔNG

1. Vai trò và mục tiêu của chiến lược giá

2. Chi phí, giá trị và giá dịch vụ công

3. Những logic hay nguyên tắc xác định giá trong khu vực công

4. Các phương pháp định giá dịch vụ công

CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ CÔNG

1. Vai trò và chức năng của phân phối trong lĩnh vực dịch vụ

2. Những đặc trưng của phân phối dịch vụ công

3.  Chiến lược phân phối dịch vụ

4. Các phương thức phân phối

5. Quy trình cung ứng dịch vụ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp và cơ sở vật chất

CHƯƠNG 9: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG DỊCH VỤ CÔNG

1. Khái quát về hoạt động truyền thông dịch vụ công

2. Truyền thông: chống lại sự khô cứng của các dịch vụ công

3. Nội dung của thông điệp về dịch vụ công và các phương tiện ưu tiên

4. Kế hoạch truyền thông

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""