LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

PGS. TS. Nguyễn Phú Giang – TS. Nguyễn Trúc Lê

 

Kế toán là nghệ thuật của các con số, là công cụ quản lý kinh tế vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế phát triển cùng với sự phức tạp của nó đã làm kế toán phát triển theo để đáp ứng nhu cầu phản ánh toàn bộ các sự kiện, nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp - một tế bào của xã hội. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 1998, cho đến nay Bộ tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán.

 

Nhằm hệ thống hóa cho bạn đọc toàn bộ những kiến thức sau khi đã có sự sửa đổi của quyết định số 15 và thông tư 244, cuốn sách Lý thuyết và thực hành Kế toán tài chính đã trình bày tương đối đầy đủ những vấn đề về kế toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán tài chính

Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư

Chương 5: Kế toán tài sản cố định

Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chương 8: Kế toán chi phí kinh doanh

Chương 9: Kế toán doanh thu, thu nhập khác

Chương 10: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Chương 11: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Chương 12: Kế toán nợ phải trả

Chương 13: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""