LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - PGS. TS. LÊ THỊ MẬN

 

Trong nền kinh tế thị trường, các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng, Ngân hàng, Ngoại hối và Thanh toán được mọi người, mọi ngành, mọi giới và các nhà nghiên cứu kinh tế đều quan tâm. Đặc biệt, sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, việc điều hành: Chính sách Tài chính; chính sách Tiền tệ của Chính phủ Việt Nam phải được thay đổi theo xu hướng tích cực nhằm phù hợp với sự phát triển thị trường thế giới. Bởi vậy sách Lý thuyết Tài chính Tiền tệ có những thay đổi và được chỉnh lý theo phương châm tuân thủ Hiến pháp mới của Việt Nam, cũng như tiếp cận hệ thống Pháp luật ngân hàng mới, nhằm cập nhật kiến thức về Tài chính – Tiền Tệ - Ngân hàng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

 

Sách Lý thuyết Tài chính Tiền tệ được chi thành 3 phần:

Phần 1: Lý thuyết Tài chính

Phần 2: Lý thuyết Tiền tệ Ngân hàng

Phần 3: Hệ thống tài chính quốc tế

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về tài chính

Chương 2: Ngân sách nhà nước

Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

Chương 4: Bảo hiểm

Chương 5: Kiểm tra tài chính

Chương 6: Đại cương về tiền tệ

Chương 7: Chế độ lưu thông tiền tệ

Chương 8: Các biện pháp ổn định tiền tệ

Chương 9: Cung - cầu tiền tệ

Chương 10: Tín dụng và lãi suất

Chương 11: Hệ thống ngân hàng

Chương 12: Ngân hàng trung ương

Chương 13: Ngân hàng thương mại

Chương 14: Chính sách tiền tệ

Chương 15: Thị trường tài chính

Chương 16: Tỷ giá hối đoái

Chương 17: Thị trường ngoại hối

Chương 18: Cán cân thanh toán quốc tế

Chương 19: Quan hệ thanh toán quốc tế

Chương 20: Các định chế tài chính quốc tế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""