LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

MỤC LỤC

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Tổ chức của ngân hàng nhà nước

Chương 3: Hoạt động của ngân hàng nhà nước

Mục 1: Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Mục 2: Phát hành tiền giầy, tiền kim loại

Mục 3: Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách

Mục 4: Hoạt động thanh toán và ngân quỹ

Mục 5: Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối

Mục 6: Hoạt động thông tin, báo cáo

Chương 4: Tài chính, kế toán của ngân hàng nhà nước

Chương 5: Thanh tra, giám sát ngân hàng

Chương 6: Kiểm toán nội bộ

Chương 7: Điều khoản thi hành

Luật các tổ chức tín dụng

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Giấy phép

Chương 3: Tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng

Mục 1: Các quy định chung

Mục 2: Quy định chung đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

Mục 3: Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần

Mục 4: Tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mục 5: Tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mục 6: Tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Mục 7: Tổ chức tài chính vi mô

Mục 8: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Chương 4: Hoạt động của tổ chức tín dụng

Mục 1: Những quy định chung

Mục 2: Hoạt động của ngân hàng thương mại

Mục 3: Hoạt động của công ty tài chính

Mục 4: Hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Mục 5: Hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Mục 6: Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Mục 7: Hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Chương 5: Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Chương 6: Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Chương 7: Tài chính, hạch toán, báo cáo

Chương 8: Kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng

Mục 1: Kiểm soát đặc biệt

Mục 2: Tổ chức lại, giải thể, phá sản, thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản

Chương 9: Cơ quan quản lý nhà nước

Chương 10: Điều khoản thi hành

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""