LUẬT KINH TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LUẬT KINH TẾ

 

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Kinh Tế là một trong những ngành luật quốc nội chiếm vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng. Vì đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế - theo như tên gọi của nó là những quan hệ kinh tế hình thành trong nền kinh tế thị trường giữa các chủ thể kinh doanh có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại hoặc các quan hệ phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, mà trong đó, doanh nghiệp được xem là chủ thể trung tâm của pháp luật Kinh tế Việt Nam. Chính sự tham gia đa dạng của doanh nghiệp vào các quan hệ kinh tế đã góp phần hình thành, phát triển một ngành Luật Kinh Tế mang sắc thái mới gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế.

 

Cuốn sách Luật Kinh tế được biên soạn nhằm nâng cao nhận thức chung về ngành Luật Kinh tế, cung cấp tài liệu cho bạn đọc tìm hiểu về những nội dung cơ bản của ngành luật này, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ

1. Khái niệm ngành Luật Kinh tế

2. Nguồn của ngành Luật Kinh tế

3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 2: DOANH NGHIỆP – CHỦ THỂ CƠ BẢN CỦA LUẬT KINH TẾ

1. Khái quát, đặc điểm và phân loại của doanh nghiệp

2. Điều kiện và thủ tục cơ bản để thành lập doanh nghiệp

3. Đăng ký những thay đổi của doanh nghiệp

4. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh

CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY

1. Doanh nghiệp tư nhân

2. Các loại hình công ty tại luật doanh nghiệp

  - Công ty Cổ phần

  - Công ty TNHH hai thành viên trở lên

  - Công ty TNHH một thành viên

  - Công ty hợp danh

3. Nhóm công ty

CHƯƠNG 4: CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH KHÁC

1. Doanh nghiệp nhà nước

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Hợp tác xã

4. Hộ kinh doanh

5. Tổ hợp tác

6. Cá nhân hoạt động thương mại

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 6: CÁC HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa tại Luật thương mại

2. Hoạt động xúc tiến thương mại theo luật thương mại

CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG PHƯƠNG THỨC TÒA ÁN Ở VIỆT NAM

1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại và pháp luật điều chỉnh hoạt động giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng phương thức Tòa án

2. Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Tòa án ở Việt Nam

CHƯƠNG 8: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN Ở VIỆT NAM

1. Một số quy định chung về phá sản

2. Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""