SÁCH LỢI THẾ CẠNH TRANH - MICHAEL E. PORTER

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH LỢI THẾ CẠNH TRANH - MICHAEL E. PORTER

 

 

LỜI GIỚI THIỆU CỦA MICHAEL E. PORTER

 

 

Xuất bản lần đầu năm 1985, cuốn sách này là sự bổ sung chính yếu cho tác phẩm Chiên lược cạnh tranh tập trung vào các ngành kinh doanh, thì lợi thế cạnh tranh chủ yếu nói về các công ty và doanh nghiệp. Mục tiêu của tôi là khái niệm hóa một công ty, với những ngồn gốc cơ bản của lợi thế cạnh tranh và tính bền vững của lợi thế đó.

 

Trong tâm của tác phẩm này là một lý thuyết dựa trên hoạt động của công ty. Để cạnh tranh trong bất kỳ ngành nào, các công ty phải thực hiện một loạt những hoạt động riêng rẽ như thực hiện đơn hàng, tiếp xúc khách hàng, lắp ráp sản phẩm, đào tạo nhân viên...chính các hoạt động này, vốn ở tẩm nhỏ hẹp hơn các chức năng như marketing hay R&D, mới là nơi phát sinh chi phí và tạo ra giá trị cho người mua. Chính chúng mới là các đơn vị có bản của lợi thế cạnh tranh.

 

Lợi thế cạnh tranh đưa ra khái niệm về chuỗi giá trị (value chain) – Là khung mẫu cơ sở để tư duy một cách chiến lược về các hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời đánh giá chi phí và vai trò tương đối của chúng trong việc khác biệt hóa. Khác biệt giữa gí trị (mức mà người mua sẵn sàng thanh toán cho một sản phẩm hay dịch vụ) với chí phí thực hiện các hoạt động cần thiết để tạo ra sản phẩm/dịch vụ ấy sẽ quyết định mức lợi nhuận.

 

Chuỗi giá trị giúp ta hiểu rõ các nguồn gốc của giá trị  cho người mua đảm bảo một mức giá cao hơn cho sản phẩm, cũng như lý do tại sao sản phẩm này có thể thay thế sản phẩm khác. Chiến lược là một cách sắp xếp và kết hợp nội tại các hoạt động một cách nhất quán, cách thức này phân biệt rõ ràng doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác...

 

13 năm sau khi Lợi thế cạnh tranh được xuất bản lần đầu tiên, hồi tưởng lại, tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi các khái niệm chính yếu của nó được chấp nhận của mọi người. Những cụm từ như lợi thế cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh bền vững giờ đây đã trở lên phổ biến. Khái niệm “Hoạt động” không chỉ phổ biến trong khi nói về cạnh tranh và chiến lược, mà còn quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề và chức năng như quản trị dịch vụ, hay vai trò của công nghệ thông tin trong cạnh tranh. Tính toán chi phí dựa trên hoạt động trở thành một tiêu chuẩn mới trong kế toán quản trị, ngay cả khi đây chưa thể là một công cụ chiến lược.

 

Ngoài ra, khi hồi tưởng lại, Lợi thế cạnh tranh còn là một sự hài lòng đặc biệt cho cá nhân tôi với tư cách một học giả. Trong khi Chiến lược cạnh tranh là sự phát triển các lý thuyết trong kinh tế học công nghiệp, Lợi thế cạnh tranh dương như là tác phẩm mang tính khai phá trong lĩnh vực này, cả trong quản trị học và kinh tế học. Thực ra tác phẩm này là kết quả sự nỗ lực giải một câu đố của tôi. Câu đố như sau: Bằng cách nào chúng ta có thể tìm ra một cách thức có hệ thống để kiểm tra nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh, gắn liền với chi phí và khách biệt hóa, đồng thời vạch ra sự khác biệt căn bản giữa các công ty? Hiện nay tôi hoàn toàn tin rằng chính các hoạt động đã cho chúng ta một công cụ  cần thiết đó. Càng nghiên cứu, tôi càng thấy khái niệm này được chứng minh rõ ràng và hùng hồn hơn nhiều dự tính ban đầu.

 

Tại sao vậy? Bởi cuốn sách này đưa ra phương pháp vượt ra ngoài những kiểu mô tả đặc điểm một chiều hoặc đơn nhất của lợi thế cạnh tranh...Cuốn sách Lợi thế cạnh tranh bắt đầu với tiền đề rằng lợi thế cạnh tranh xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau; sau đó đưa ra cách thức gắn lợi thế cạnh tranh với những hoạt động cụ thể cũng như cách liên kết các hoạt động ấy với nhau và với hoạt động của nhà cung cấp, khách hàng.

 

Cuốn sách này cũng nghiên cứu những nguyên nhân tiềm tàng của lợi thế trong một hoạt động cụ thể: lý do tại sao một số doanh nghiệp đạt chi phí thấp hơn, bằng cách nào mà các hoạt động tạo ra giá trị hữu hình cho người mua. Nó nhấn mạnh rằng đa số vị thế cạnh tranh tốt bắt nguồn từ các hoạt động khác nhau. Lợi thế dựa trên một số ít các hoạt động dễ bị phát hiện và bắt trước bởi các đối thủ cạnh tranh. Sau hết, hoạt động và chuỗi giá trị cho ta cái nhìn về doanh nghiệp như là một hệ thống phục thuộc lẫn nhau, trong đó các bộ phận riêng lẻ phải mang tính nhất quán về nội tại.

 

Nói rộng hơn, Lợi thế cạnh tranh giúp chiến lược trở nên vững chắc hơn, khả thi hơn. Các hoạt động - tức những gì một doanh nghiệp làm – nói chung là hữu hình, quan sát được, và do đó, có thể quản lý được. Khi đó, chiến lược không chỉ là một tầm nhìn chung chung, nó đã trở thành một sự kết hợp các hoạt động riêng lẻ mà doanh nghiệp lựa chọn, trong sự so sánh với các đối thủ của mình. Chiến lược theo đuổi chi phí thấp, chẳng hạn, sẽ gồm một bộ các lựa chọn về hoạt động không giống với chiến lược khác biệt hóa...

 

Các hoạt động cũng làm cho chiến lược trở nên mang tính thực hành. Nói cách khác, coi doanh nghiệp như là tập hợp các hoạt động khác nhau chính là coi mỗi cá nhân là một phần của chiến lược. Điều này cũng giải thích tại sao các nhân viên phải hiểu về chiến lược, sao cho lý lẽ trong các hoạt động của họ cũng như cách thức chúng liên hệ với những hoạt động khác là rõ ràng....

 

Lợi thế cạnh tranh tạo cơ sở nền móng cho việc mô tả và đánh giá chiến lược, liên kết nói với hành vi doanh nghiệp, giúp hiểu được nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh. Đồng thời cuốn sách này cũng tạo cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn. Khi nhìn lại, rõ ràng Lợi thế cạnh tranh đã dẫn dắt tôi đến các chủ đề trong những nghiên cứu gần đây của mình: Tại sao những khác biệt về hoạt động đem lại những vị thế cạnh tranh khác nhau lại có thể xảy ra? Khi nào thì diễn ra sự đánh đổi giữa những vị thế? Bằng cách nào các hoạt động trở nên ăn khớp với nhau? Các vị thế độc nhất đã được hình thành và phát triển như thế nào?... MICHAEL E. PORTER

 

MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIÊU

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

1. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TỔNG QUÁT

TỔNG QUAN VỀ TÁC PHẨM NÀY

2. CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

PHẠM VI CẠNH TRANH VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ

3. LỢI THẾ CHI PHÍ

CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ

HÀNH  VI CHI PHÍ

LỢI THẾ CHI PHÍ

4. KHÁC BIỆT HÓA

NHỮNG NGUÔN GỐC CỦA KHÁC BIỆT HÓA

CHI PHÍ CHO KHÁC BIỆT HÓA

GIÁ TRỊ DÀNH CHO NGƯỜI MUA VÀ KHÁC BIỆT HÓA

CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HÓA

NHỮNG BƯỚC ĐỂ KHÁC BIỆT HÓA

5. CÔNG NGHỆ VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

LẬP CÔNG THỨC CHO CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ

6. CHỌN LỰA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

NHỮNG LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC TỪ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT ĐỐI THỦ CẠNH TRANH “TỐT”?

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔ HÌNH CỦA CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

CẤU HÌNH TỐI ƯU CỦA THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CÁI BẪY KHI CHỌN LỰA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

7. PHÂN KHÚC NGÀNH VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

CƠ SỞ NỀN TẢNG CHO VIỆC PHÂN KHÚC NGÀNH

MA TRẬN PHÂN KHÚC NGÀNH

PHÂN KHÚC NGÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

PHÂN KHÚC NGÀNH VÀ SỰ XÁC ĐỊNH NGÀNH

8. SỰ THAY THẾ

XÁC ĐỊNH NHỮNG SẢN PHẨM THAY THẾ

TÍNH KINH TẾ CỦA SỰ THAY THẾ

THAY ĐỔI  VỀ NGUY CƠ THAY THẾ

LỘ TRÌNH CỦA SỰ THAY THẾ

SỰ THAY THẾ VÀ CHIẾN LƯỢC CANH TRANH

9. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH

SỰ GIA TĂNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC THEO CHIỀU NGANG

NHỮNG MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH

MỐI TƯƠNG QUAN HỮU HÌNH

MỐI TƯƠNG QUAN VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

10. CHIẾN LƯỢC THEO CHIỀU NGANG

NHU CẦU CHO CHIẾN LƯỢC THEO CHIỀU NGANG CÔNG KHAI, RÕ RÀNG

MỐI TƯƠNG QUAN VÀ CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG

NHỮNG CẠM BẪY TRONG CHIẾN LƯỢC THEO CHIỀU NGANG

11. ĐẠT ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG TƯƠNG QUAN

NHỮNG CẢN TRỞ CHO VIỆC ĐẠT ĐƯỢC MỐI TƯƠNG QUAN

CÓ CHẾ MANG TÍNH TỔ CHỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỐI TƯƠNG QUAN

QUẨN LÝ TỔ CHỨC THEO CHIỀU NGANG

12. SẢN PHẨM BỔ SUNG VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

KIỂM SOÁT NHỮNG SẢN PHẨM BỔ SUNG

BÁN KÈM SẢN PHẨM

TRỢ CẤP “CHÉO”

SẢN PHẨM BỔ SUNG VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

13. VIỄN CẢNH CỦA NGÀNH VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN BẤT ỔN

XÂY DỰNG VIỄN CẢNH CỦA NGÀNH

VIỄN CẢNH CỦA NGÀNH VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

VIỄN CẢNH VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

14. CHIẾN LƯỢC PHÒNG THỦ

QUÁ TRÌNH THAM GIA VÀO NGÀNH HOẶC TÁI ĐỊNH VỊ TRONG NGÀNH

CÁC CHIẾN THUẬT PHÒNG THỦ

TĂNG  CÁC RÀO CẢN VỀ CẤU TRÚC

TĂNG KHẢ NĂNG SẴN SÀNG TRẢ ĐŨA TRONG CẢM NHẬN CỦA ĐỐI THỦ

HẠ THẤP TÍNH HẤP DẪN CỦA CUỘC TẤN CÔNG

ĐÁNH GIÁ CÁC CHIẾN THUẬT PHÒNG THỦ

CHIẾN LƯỢC PHÒNG THỦ

CHIẾN LƯỢC NGĂN CHẶN

CHIẾN LƯỢC ĐÁP TRẢ

PHÒNG THỦ HAY GIẢM ĐẦU TƯ

CÁC CẠM BẪY TRONG PHÒNG THỦ

15. TẤN CÔNG ĐỐI THỦ DẪN ĐẦU

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ TẤN CÔNG ĐỐI THỦ DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

CÁC PHƯƠNG HƯỚNG, ĐƯỜNG LỐI ĐỂ TẤN CÔNG NGƯỜI DẪN ĐẦU

TÁI ĐỊNH HÌNH

TÁI ĐỊNH NGHĨA

CHI TIÊU THUẦN TÚY

LẬP LIÊN MINH ĐỂ TẤN CÔNG ĐỐI THỦ DẪN ĐẦU

NHỮNG TRỞ NGẠI CHO VIỆC TRẢ ĐŨA CỦA ĐỐI THỦ DẪN ĐẦU

DẤU HIỆU CHO THẤY ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI DẪN ĐẦU

TẤN CÔNG NGƯỜI DẪN ĐẦU VÀ CẤU TRÚC NGÀNH

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""