LOGISTICS NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LOGISTICS NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

(Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, tiến bộ khoa học – công nghệ và phân công lao động xã hội sâu sắc trên phạm vi toàn cầu, khối lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất và cung ứng ra trên thị trường ngày càng nhiều, các quan hệ kinh tế cũng ngày càng trở nên phong phú hơn và phức tạp hơn. Hơn nữa, do khoảng cách trong các lĩnh vực cạnh tranh truyền thống như chất lượng hàng hóa hay giá cả ngày càng được thu hẹp, các nhà sản xuất buộc phải chuyển sang cạnh tranh về quản lý hàng tồn kho, tốc độ giao hàng, hợp lý hóa quá trình lưu chuyển nguyên vật liệu và bán thành phẩm… trong cả hệ thống quản lý, lưu thông, phân phối hàng hóa của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, Logistics có cơ hội phát trienr ngày càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thời gian đầu, Logistics chỉ đơn thuần được coi là một giải pháp mới nhằm hợp lý hóa hơn quy trình sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp. Cùng với quá trình phát triển, Logistics đã được chuyên môn hóa và phát triển trở thành một ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng” đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Logistics ở nước ta, đồng thời góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản cuốn sách Logistics – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam.

 

Cuốn sách bao gồm các công trình, các báo cáo khoa học tại hội thảo về đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước do GS. TS Đặng Đình Đào làm chủ nhiệm.

 

MỤC LỤC

1. Tổng quan về Logistics trong nền kinh tế thị trường

2. Vai trò ngành dịch vụ Logistics trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta

3. Về một số đặc trưng và yêu cầu cơ bản của Logistics trong nền kinh tế thị trường

4. Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta trong hội nhập quốc tế

5. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam

6. Logistics trong kinh doanh – từ lý thuyết đến thực tiễn

7. Các quy định pháp lý liên quan đến việc phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế

8. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật – nhân tố cơ bản tạo tiền đề phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam

9. Thực trạng cơ sở hạ tầng – yếu tố nền tảng để phát triển hệ thống Logistics ở nước ta trong hội nhập quốc tế

10. Một số vấn đề chính sách phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam

11. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông – Giải pháp quan trọng để đẩy mạnh các hoạt động Logistics ở nước ta

12. Thực trạng phát triển cảng dịch vụ cảng biển ở Việt Nam – Những vấn đề đặt ra hiện nay

13. Một số vấn đề về phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa

14. Nguồn nhân lực trong khu vực dịch vụ Logistics và chính sách phát triển ở Việt Nam

15. Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

16. Một số đánh giá về thực trạng phát triển Logistics ở nước ta trong hội nhập quốc tế

17. Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và sự ủng hộ của khách hàng

18. Chuỗi cung ứng đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện

19. Vấn đề hiệu quả của Logistics trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

20. Phát triển doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam – tồn tại và giải pháp

21. Một số yêu cầu và khả năng phát triển dịch vụ Logistics ở nước ta giai đoạn 2011 – 2020

22. Quan điểm, định hướng và giải pháp chiến lược phát triển ngành dịch vụ Logistics của Việt Nam đến năm 2020

23. Một số vấn đề về hạch toán kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh Logistics

24. Xác định đúng các loại nhu cầu vật tư – một nội dung quan trọng trong quản trị Logistics của doanh nghiệp sản xuất

25. Hiểu và sử dụng vận đơn đường biển

26. Hoạt động Logistics ở các nước ASEAN: thực trạng và triển vọng phát triển

Phụ lục: Một số văn bản pháp quy chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hoạt động Logistics

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""