LÊN GÁC RÚT THANG (HA-JOON CHANG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LÊN GÁC RÚT THANG (HA-JOON CHANG)

Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử

 

Ha-Joon Chang là Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu Phát triển, Đại học Cambridge. Ông tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan của Liên hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á. Ông cũng biên soạn nhiều tập sách, trong đó bao gồm Joseph Stiglitz và Ngân hàng thế giới: Kẻ nội loạn – một tuyển tập các phát biểu của Joseph Stiglitz, cùng nhiều bài viết về các vấn đề trải rộng từ các học thuyết về nhà nước, thị trường và thể chể cho đến các nền kinh tế chuyển đổi.

 

Làm thế nào mà những nước giàu thực sự trở nền giàu có? Trong cuốn sách Lên gác rút thang đầy khiêu khích này, Ha-Joon Chang đã phân tích tỉ mỉ về sức ép rất lớn của các nước đã phát triển lên các nước đang phát triển để chấp nhận “những chính sách tốt” và “thể chế/thiết chế tốt” nhất định, mà hiện nay được xem là cần thiết cho nền kinh tế phát triển. Thực hiện phương pháp tiếp cận lịch sử, Giáo sư Chang đã phát hiện ra rằng sự phát triển kinh tế của các nước đã phát triển khác biệt đáng kể với tiến trình mà hiện nay họ tư vấn cho các quốc gia nghèo hơn. Kết luận của ông rất thuyết phục và có ảnh hưởng lớn; Các nước đã phát triển đang cố gắng “rút chiếc thang” mà họ đã dùng để “leo lên gác”, ngăn cản các nước đang phát triển khỏi việc tiếp nhận các chinh sách và thể chế/thiết chế mà họ đã sử dụng. 

 

Những lời khen ngợi dành cho cuốn sách Lên gác rút thang

“Ha-Joon Chang đã tung ra một tác phẩm phê phán có tính khiêu khích đối với những lời thuyết giáo của các nhà kinh tế học dòng chính dành cho những nước đang phát triển: “Hãy làm như tôi nói chứ đừng làm như tôi đã làm”. Tác phẩm này đòi hỏi người ta phải chú ý”. – Charles Kindleberger, Giáo sư danh dự, Đại học MIT, Mỹ

 

“Ha-Joon Chang đã khảo sát một số lượng lớn tài liệu lịch sử để rút ra những kết luận rất quán trọng và đầy thú vị về các thiết chế và quá trình phát triển kinh tế. Không chỉ xem xét lại bối cảnh lịch sử, Chang còn sử dụng nó nhằm khẳng định rằng cần phải thay đổi thái độ đối với những thiết chế được đề xuất cho các nước phát triển. Cả những diễn giải lại lịch sử lẫn những lời biện hộ cho chính sách trong Lên gác rút thang đều là những vấn đề đáng được các nhà kinh tế học, sử học và những người làm chính sách quan tâm.” – Stanley Engermann, Giáo sư Lịch sử Kinh tế, Đại học Rochester, Mỹ

 

MỤC LỤC

Chương I: Các quốc gia giàu có thực sự trở nên thịnh vượng như thế nào?

1.1 Dẫn nhập

1.2 Một số vấn đề phương pháp luận: Những bài học rút ra từ lịch sử

Chương II: Các chính sách phát triển kinh tế: Các chính sách về công nghiệp, thương mại và công nghệ nhìn từ quan điểm lịch sử

2.1 Dẫn nhập

2.2 Những chiến lược đuổi kịp

2.3   Chiến lược giữ khoảng cách của các nước dẫn đầu và phản ứng của các nước theo sau – Anh và các nước khác.

2.4 Các chính sách phát triển công nghiệp: một vài huyền thoại có tính lịch sử và bài học.

Chương III: Các thiết chế và phát triển kinh tế: “Quản trị tốt” xét từ quan điểm lịch sử

3.1 Dẫn nhập

3.2 Lịch sử phát triển thiết chế ở các nước đã phát triển

3.3 Quá trình phát triển thiết chế ở các nước đang phát triển ngày đó và bây giờ

Chương IV: Những bài học cho hiện tại

4.1 Dẫn nhập

4.2 Tái tư duy về các chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển

4.3 Tái tư duy về phát triển thiết chế

4.4 Những phản đối có thể có

4.5 Vài nhận xét mang tính kết luận

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""