LÃNH ĐẠO CÁC KHU VỰC CÔNG (GS. TS. PHAN HUY ĐƯỜNG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

LÃNH ĐẠO CÁC KHU VỰC CÔNG (GS. TS. PHAN HUY ĐƯỜNG)

 

GS. TS Phan Huy Đường tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1977, Quản trị Kinh doanh và Marketing Đại học Tổng hợp Georgetown (Hoa Kỳ) – chương trình liên kết đào tạo với Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1992, nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994, được công nhận là Giáo sư ngành Kinh tế học năm 2014. Ông là Giảng viên chính Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và là giảng viên thỉnh giảng ở một số trường đại học khác. Ông nguyên là Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và hiện là trợ lý Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế.

 

Lãnh đạo là một thành tố của khối kiến thức khoa học xã hội - nhân văn. Nói khoa học xã hội - nhân văn là nói đến việc nghiên cứu các vấn đề xã hội, các vấn đề con người, nghiên cứu quan hệ giữa những con người trong các hoạt động lao động sáng tạo ra của cải vật chất và tạo ra các giá trị tinh thần, giá trị phi vật thể cho con người, cho cộng đồng xã hội. Lãnh đạo không đứng ngoài nhiệm vụ đó. Song cách tiếp cận nghiên cứu của lãnh đạo có những sắc thái riêng. Lãnh đạo, thực chất là hoạt động hướng đích, gây ảnh hưởng, dẫn dắt cộng đồng người của tổ chức, của đơn vị đạt mục tiêu đã định. Do vậy, môn khoa học lãnh đạo nghiên cứu phương thức, cách thức dẫn dắt, phong cách, nghệ thuật tác động đến các quan hệ giữa người với người trên con đường đi tới đích của cộng đồng người trong khu vực công có hiệu quả cao.

 

Khu vực công Việt Nam hiện tại đang phải “vật lộn” với nhiều khó khăn trong việc tìm ra các giải pháp tổng thể và cụ thể cho việc phát triển khu vực công, trong đó một nội dung quan trọng là cải cách tổ chức và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức. Muốn làm được việc này, vai trò của lãnh đạo trong khu vực công là tối quan trọng. Trong thời gian tới, cá nhân lãnh đạo khu vực công cần định hướng vào một số vấn đề sau:

1. Thay đổi cung cách quản lý công chức, viên chức

2. Xác lập kế hoạch công việc theo đúng định hướng của các khuc vực công, phân công công việc thật sự khoa học trong nội bộ tổ chức.

3. Theo sát, điều chỉnh tiến trình thực thi và chất lượng hiệu quả công việc

4. Đổi mới phương thức đánh giá, nhận xét công chức, viên chức dưới quyền.

 

Cuốn sách Lãnh đạo các khu vực công giúp chúng ta hiểu rõ bản chất công việc, các phẩm chất cần hội tụ đủ của nhà lãnh đạo hiệu quả; đồng htowif phân tích, so sánh, đánh giá, chọn lọc, kế thừa và tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại về khoa học lãnh đạo trong hoạt động nghiên cứu cũng như thực tiễn lãnh đạo, ở các cấp độ vĩ mô và vi mô, trong điều kiện Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan lãnh đạo các khu vực công

1. Khái niệm, các yếu tố cấu thành và mục tiêu lãnh đạo

2. Nội dung cơ bản của lãnh đạo khu vực công

3. Các yêu cầu cần có của nhà lãnh đạo

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập tình huống

Chương 2: Nhà lãnh đạo, phong cách và nghệ thuật lãnh đạo

1. Nhà lãnh đạo

2. Phong cách lãnh đạo

3. Nghệ thuật lãnh đạo

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập tình huống

Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo

1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành kỹ năng lãnh đạo

2. Nhu cầu và động lực

3. Kỹ năng ủy quyền

4. Kỹ năng làm việc nhóm

5. Kỹ năng ra quyết định

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập tình huống

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""