KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN

 

Trong quá trình tổ chức hoạt động của một cơ quan, tổ chức, để việc quản lý, điều hành hoạt động đạt hiệu quả, không thể không quan tâm, nghiên cứu các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản vận dụng trong quá trình quản lý đó. Công tác soạn thảo và quản lý văn bản là một trong những nghiệp vụ cơ bản của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, cũng như các tổ chức kinh doanh.

 

Trong thực tế hiện nay, việc tham mưu xây dựng văn bản của một số cơ quan, tổ chức vẫn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định, việc đầu tư, chuẩn bị trong công tác soạn thảo chưa cao nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng văn bản, từ đó làm hạn chế hiệu lực của văn bản, cũng như hiệu quả quản lý. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản nhằm cập nhật những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc soạn thảo và quản lý văn bản theo đúng quy định của Nhà nước.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Tổng qan về văn bản quản lý nhà nước

1. Khái niệm, chức năng, vai trò của văn bản trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

2. Phân loại văn bản quản lý nhà nước

3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý nhà nước

Phần 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

1. Khái niệm và ý nghĩa về kỹ thuật soạn thảo văn bản

2. Thể thức văn bản

3. Những yêu cầu cơ bản của việc soạn thảo văn bản

4. Quy trình soạn thảo văn bản hành chính

5. Quy định viết hoa trong văn bản hành chính

6. Mẫu trình bày thể thức và cách soạn thảo một số loại văn bản thông thường

Phần 3: Soạn thảo thư từ giao dịch

1. Tổng quan về thư từ

2. Cách viết một số thư từ

Phần 4: Công tác văn thư, lập hồ sơ và công tác lưu trữ

1. Công tác văn thư

2. Tổ chức công tác lập hồ sơ

3. Công tác lưu trữ

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Tag liên quan

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""