KỸ THUẬT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KỸ THUẬT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

GS. TS. VÕ THANH THU – TS. NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN

 

Ngày nay hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế đất nước. Các dự án đầu tư FDI đã góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới. Để góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành biên soạn cuốn sách Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

Cuốn sách chứa đựng những kiến thức lý thuyết, những chỉ dẫn khoa học và có hệ thống về kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nó cần thiết chẳng những cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ngành quản trị thương mại Quốc tế mà còn cần thiết cho các Nhà quản trị, nhà quản lý Nhà nước của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cuốn sách còn là tài liệu tham khảo tốt cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu về đầu tư quốc tế.

 

MỤC LỤC

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Chương 1: Vai trò của đầu tư quốc tế

Chương 2: Các định chế quốc tế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam

Chương 3: Hỗ trợ phát triển chính thức hình thức đầu tư quốc tế đặc biệt

Chương 4: Đấu thầu quốc tế

Chương 5: Chuyển giao công nghệ quốc tế

Chương 6: CHuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế

Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

PHẦN II: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chương 8: Cơ chế quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt nam

Chương 9: Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương 10: Quy trình thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

PHẦN III: KỸ THUẬT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chương 11: Những kiến thức chung về kỹ thuật lập dự án đầu tư

Chương 12: Nghiên cứu khả thi về thị trường của dự án đầu tư

Chương 13: Nghiên cứu khả thi về kỹ thuật của dự án đầu tư

Chương 14: Nghiên cứu khả thi về tổ chức quản trị và nhân sự của dự án đầu tư

Chương 15: Nghiên cứu khả thi về tài chính của dự án đầu tư

Chương 16: Phân tích kinh tế dự án đầu tư

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""