KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

 

Giao tiếp là một hoạt động và là một nhu cầu không thể thiếu được của con người. Quản trị kinh doanh thực chất là mọt hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp. Hiệu quả của nhà quản trị phụ thuộc rất nhiều đến khả năng tác động và ảnh hưởng đến nhân viên dưới quyền. Hơn nữa bất kỳ một dự án kinh doanh hấp dẫn nào, bất kỳ một cơ hội kinh doanh đầy triển vọng nào cũng phải trải qua những cuộc thương lượng giữa các bên để biến thành hiện thực. Vì vậy nhà kinh doanh cũng cần có những kỹ năng giao tiếp hoàn hảo như một nhà ngoại giao.

 

Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng cảu những người làm việc, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh”. Cuốn sách được biên soạn dựa trên những tài liệu trong nước và quốc tế được phổ biến trong thời gian gần đây. Cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: GIAO TIẾP

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP

 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAO TIẾP
 2. CHỨC NĂNG CỦA GIAO TIẾP
 3. CÁC LOẠI HÌNH GIAO TIẾP CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

 1. TRUYỀN THÔNG TRONG GIAO TIẾP
 2. GIAO TIẾP LÀ QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC LẪN NHAU
 3. GIAO TIẾP LÀ QUÁ TRÌNH TÁC ĐỘNG QUA LẠI, ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÂM LÝ – XÃ HỘI CỦA HÀNH VI GIAO TIẾP

 1. CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ
 2. CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI

CHƯƠNG 4: CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

 1. KỸ NĂNG LẮNG NGHE
 2. KXY NĂNG ĐẶT CÂU HỎI
 3. KỸ NĂNG DIỄN THUYẾT VÀ BÁO CÁO MIỆNG
 4. KỸ NĂNG GIAO DỊCH BẰNG THƯ TÍN
 5. CÁC KỸ NĂNG XÃ GIAO THÔNG THƯỜNG

CHƯƠNG 5: GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG TY

 1. GIAO TIẾP NỘI BỘ
 2. GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI
 3. PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN

PHẦN 2: KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

CHƯƠNG 6: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG LƯỢNG

 1. KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG LƯỢNG
 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH
 3. MỘT SỐ VÍ DỤ KINH ĐIỂN VỀ THƯƠNG LƯỢNG
 4. CÁC KIỀU THƯƠNG LƯỢNG

CHƯƠNG 7: TIẾN TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG

 1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
 2. GIAI ĐOẠN TIẾP XÚC
 3. GIAI ĐOẠNTHỰC CHẤT

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH GIÁ CẢ TRONG THƯƠNG LƯỢNG

 1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ
 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐĂT GIÁ
 3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ
 4. PHÂN TÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ GIÁ CẢ

CHƯƠNG 9: KỸ THUẬT ĐỘT PHÁP THẾ GĂNG TRONG THƯƠNG LƯỢNG

 1. NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH THẾ GĂNG
 2. KỸ XẢO ĐỘT PHÁ THẾ GĂNG

CHƯƠNG  10: BÁN HÀNG LẺ - NHỮNG CUỘC THƯƠNG LƯỢNG NHỎ

 1. ĐỀU KIỆN HÓA TÂM LÝ KHÁCH HÀNG
 2. QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ TÁC ĐỘNG TÂM LÝ
 3. TÂM  LÝ KHÁCH HÀNG
 4. NHỮNG YÊU CẦU CẦN THIẾT ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG

PHỤ LỤC 1: GIAO TIẾP BẤT CỨ NƠI ĐÂU

PHỤ  LỤC 2: MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHÌN NGƯỜI THÔNG QUA NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ỔN ĐỊNH

PHỤ LỤC 3: TRẮC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KIỂU TÂM LÝ VÀ KHÍ CHẤT

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Tag liên quan

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""