KINH TẾ VI MÔ – LÊ THẾ GIỚI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ VI MÔ – PGS. TS. LÊ THẾ GIỚI

 

Kinh tế học vi mô nghiên cứu các quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp và các tương tác giữa các quyết định này trên thị trường. Kinh tế học vi mô giải quyết các đơn vị cụ thể của nền kinh tế và xem xét một cách chi tiết cách thức vận hành của các đơn vị kinh tế hay các phân đoạn của nền kinh tế. Mục tiêu của kinh tế học vi mô nhằm giải thích giá và lượng của một hàng hóa cụ thể. Kinh tế học vi mô còn nghiên cứu các quy định, thuế của chính phủ tác động đến giá và lượng hàng hóa và dịch vụ cụ thể.

 

Các nhà kinh tế thường tiếp cận các vấn đề trong nền kinh tế thông qua phân tích cung cầu: Bằng cách nghĩ về người mua và bán là các lực lượng cấu thành thị trường; mục tiêu và những ràng buộc để phát triển các mô hình; mô tả điều kiện cho cân bằng thị trường; và giải pháp xác định cân bằng cũng như các thay đổi cân bằng thị trường khi có sự tác động chính phủ vào thị trường. Với cách tiếp cận này, bạn đọc có thể dễ dàng hiểu được sự vận hành và tương tác của các lực lượng cấu thành thị trường, cơ chế giá cả và cách thức phân bổ nguồn lực đối với các đặc tính thị trường khác nhau.

 

Giáo trình Kinh tế vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các quy luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình. Các chủ đề bao gồm: phân tích cung cầu, lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường; phân tích chính sách công đối với các vấn đề như thuế, thương mại quốc tế, ngoại ứng và hàng hóa công cộng.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ 

- Những vấn đề cơ bản

- Kinh tế học là gì

- Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh

- Phụ lục: Sự lựa chọn và chi phí cơ hội

CHƯƠNG 2: CUNG CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

- Thị trường và cạnh tranh

- Cầu hàng hóa

- Cung hàng hóa

- Cân bằng thị trường

- Chính sách của chính phủ

CHƯƠNG 3: ĐỘ CO GIÃN CỦA CUNG CẦU

- Độ co giãn của cầu

- Độ co giãn của cung

- Các ứng dụng về độ co giãn

CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN TIÊU DÙNG

- Hành vi người tiêu dùng

- Lý thuyết lợi ích

- Lý thuyết đẳng ích

CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT - CHI PHÍ

- Lý thuyết sản xuất

- Lý thuyết chi phí

- Quyết định sản xuất

CHƯƠNG 6: CẠNH TRANH HOÀN HẢO

- Cấu trúc thị trường

- Đường cầu của doanh nghiệp

- Quyết định sản xuất

CHƯƠNG 7: CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO

- Độc quyền

- Bán cạnh tranh

- Bán độc quyền

CHƯƠNG 8: CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG NGUỒN LỰC

- Thị trường nguồn lực

- Thị trường lao động

- Vốn, công nghệ và tài nguyên

CHƯƠNG 9: NGOẠI ỨNG VÀ HÀNG HÓA CÔNG CỘNG

- Ngoại ứng

- Hàng hóa công cộng

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""