KINH TẾ VI MÔ - ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ VI MÔ – PGS.TS LÊ BẢO LÂM (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH)

 

Ngày nay Kinh tế học gồm Kinh tế vi môKinh tế vĩ mô là môn cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy ở tất cả các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế. Nhằm giúp sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo để nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi mô trong học tập, nhóm giảng viên trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh tái bản lần thứ 8 quyển lý thuyết Kinh tế vi mô, có chỉnh sửa và bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm. Nội dung sách được chọn lọc và trình bày cô đọng, dễ hiểu theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng nắm vững môn học Kinh tế vi mô.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học

I. Khái niệm về kinh tế học

II. Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế

III. Thị trường và sơ đồ chu chuyển kinh tế

Chương 2: Cầu, cung và giá thị trường

I. Thị trường

II. Cầu thị trường

III. Cung thị trường

IV. Thị trường cân bằng

V. Sự co giãn của cung cầu

VI. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường

Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

A. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng

B. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học

Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí

A. Lý thuyết về sản xuất

B. Lý thuyết về chi phí sản xuất

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

I. Một số vấn đề cơ bản

II. Phân tích trong nhất thời

III. Phân tích trong ngắn hạn

IV. Phân tích trong dài hạn

V. Tổ chức sản xuất

VI. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn và sự can thiệp của chính phủ vào thị trường

Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn

I. Một số vấn đề cơ bản

II. Phân tích trong ngắn hạn

III. Phân tích trong dài hạn

IV. Chiến lược phân biệt giá

V. Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền

Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

A. Thị trường cạnh tranh độc quyền

B. Thị trường độc quyền nhóm

Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất

A. Thị trường lao động

B. Thị trường vốn và đất đai

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""