KINH TẾ VĨ MÔ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ VĨ MÔ – PGS. TS. NGUYỄN MINH TUẤN

 

Kinh tế vĩ mô là môn học nghiên cứu các hiện tượng của toàn bộ nền kinh tế, tức là nó chú trọng tới hành vi ứng xử của toàn nền kinh tế. Trong kinh tế vĩ mô, chúng ta quan tâm tới những mục tiêu quốc gia như việc làm đầy đủ, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm tới hành vi của từng cá nhân hay các nhóm cụ thể.

 

Để tạo điều kiện cho sinh viên thuận tiện trong việc nghiên cứu, học tập, tập thể tác giả đã nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn lại một số tài liệu học tập liên quan đến các lĩnh vực trên, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy môn học Kinh tế vĩ mô cho các sinh viên thuộc ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VI MÔ

1.1 Khoa học kinh tế và những vấn đề kinh tế cơ bản

   1.1.1 Khan hiếm – vấn đề cốt lõi

   1.1.2 Đường giới hạn năng lực sản xuất

   1.1.3 Kinh tế học là gì?

   1.1.4 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

   1.1.5 Các quyết định kinh tế cơ bản

1.2 Các mô hình kinh tế và cách giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản

   1.2.1 Kinh tế truyền thống

   1.2 2 Kinh tế thị trường

   1.2.3 Kinh tế mệnh lệnh

   1.2.4 Kinh tế hỗn hợp

   1.2.5 Những thất bại của thị trường

1.3 Chu kỳ kinh doanh

   1.2.1 Ổn định hay bất ổn định

   1.2.2 Những quan điểm về tính bất ổn định vĩ mô

   1.2.3 Các chiến lược chính sách cơ bản

CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN

2.1 Giới thiệu

2.2 Các thước đo về sản lượng

   2.2.1 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

   2.2.2 Vấn đề giá cả trong cách tính sản lượng quốc gia

   2.2.3 GDP trên đầu người

   2.2.4 Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường

   2.2.5 GDP và phúc lợi kinh tế

   2.2.6 Sản phẩm quốc nội ròng (NDP) và sản phẩm quốc dân ròng (NNP)

2.3 Các thước đo thu nhập

   2.3.1 Thu nhập quốc dân

   2.3.2 Thu nhập cá nhân

   2.3.3 Thu nhập khả dụng

CHƯƠNG 3: LẠM PHÁT – THẤT NGHIỆP

3.1 Khái niệm lạm phát – Phân loại

3.2 Đo lường lạm phát

3.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát

3.4 Tác động của lạm phát

3.5 Mục tiêu ổn định giá cả

3.6 Thất nghiệp

CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

4.1 Tổng chi tiêu

4.2 Quá trình số nhân

4.3 Chính sách tài chính

CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

5.1 Tiền

5.2 Ngân hàng

5.3 Công cụ làm thay đổi khối lượng tiền

5.4 Chính sách tiền tệ

5.5 Những trở ngại đối với sự thành công của chính sách

CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.1 Động cơ Thương mại

6.2 Các chính sách bảo hộ

6.3 Thỏa hiệp chung trong thương mại quốc tế

6.4 Thị trường ngoại hối

CHƯƠNG 7: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

7.1 Ý nghĩa và tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế

7.2 Các yếu tố tại ra tăng trưởng kinh tế

7.3 Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế

7.4 Tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển

7.5 Lợi ích và chi phí của tăng trưởng kinh tế

7.6 Phát triển kinh tế

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""