KINH TẾ PHÁT TRIỂN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ PHÁT TRIỂN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

TS. ĐINH PHI HỔ - TS. LÊ NGỌC UYỂN – ThS. LÊ THỊ THANH TÙNG

 

Quá trình phát triển kinh tế đã tạo ra nhiều tiến bộ liên tục ở các quốc gia và hầu hết các dân tộc đã nhận thức được điều ấy. Mặc dù nhận thức về sự phát triển không còn lạ lẫm nữa, nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn về bản chất giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển kinh tế. Một quốc gia có tiến bộ thực sự thì không thể thiếu tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong đó, phát triển kinh tế có nội dung bao quát hơn cả. Sự phát triển các ngành kinh tế, các nguồn lực đều đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế. Phân phối thu nhập của xã hội cũng không nằm ngoài mối quan hệ ấy.

 

Phát triển kinh tế, một vấn đề rộng lớn vừa mang tính lý thuyết và thực tiễn, mà cuốn sách Kinh tế phát triển – Lý thuyết và thực tiến do TS. Đinh Phi Hổ Giảng viên Trường Đại học Kinh tế làm chủ biên có thể đáp ứng được các vấn đề cốt lõi của phát triển kinh tế.

 

Trình tự các chương trong cuốn sách này trình bày hợp lý. Mỗi chương có kết cấu chặt chẽ đi từ phân tích bản chất của vấn đề về mặt lý thuyết, phương pháp lượng hóa, các mô hình phát triển, các chiến lược phát triển, những ứng dụng thực tiễn ở các nước đang phát triển, những gợi ý về chính sách đối với Việt Nam… đã làm cho cuốn sách có giá trị về mặt lý thuyết và thực tiễn.

 

Kinh tế phát triển – Lý thuyết và thực tiễn cũng tập hợp nhiều nguồn số liệu làm cho người đọc có thể bắt kịp thông tin đang diễn ra trên thế giới. Nhiều tư liệu phong phú để nắm bắt được các tư tưởng khác nhau qua các mô hình phát triển từ cổ điển cho đến tương lai. Một số ví dụ tính toán được lấy từ thực tiễn các nước đang phát triển đã minh họa cho bản chất của vấn đề phân tích, nhằm tìm ra được xu hướng phát triển.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế

2. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế

Tóm tắt chương 1

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 2: Đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế

1. Cách tiếp cận thông thường

2. Cách tiếp cận hàm sản xuất

3. Kết quả của việc ứng dụng cách tiếp cận hàm sản xuất

Tóm tắt chương 2

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương 3: Lý thuyết phát triển kinh tế

1. Bản chất của phát triển kinh tế

2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh phát triển kinh tế

3. Các giai đoạn phát triển kinh tế

Tóm tắt chương 3

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 4: Các nguồn lực phát triển kinh tế

1. Nguồn lao động với phát triển kinh tế

2. Vốn với phát triển kinh tế

3. Nguồn tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

4. Công nghệ với phát triển kinh tế

Tóm tắt chương 4

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 5: Lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

1. Khái niệm và thước đo nghèo đói, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

2. Các mô hình phân tích nghèo đói, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

Tóm tắt chương 5

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 6: Nông nghiệp với phát triển kinh tế

1. Khái niệm và đặc điểm của nông nghiệp

2. Vai trò của nông nghiệp với phát triển kinh tế

3. Các giai đoạn phát triển nông nghiệp

Tóm tắt chương 6

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 7: Công nghiệp với phát triển kinh tế

1. Vai trò của công nghiệp với phát triển kinh tế

2. Công nghiệp hóa với phát triển kinh tế

3. Mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp

Tóm tắt chương 7

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 8: Ngoại thương với phát triển kinh tế

1. Vai trò của ngoại thương với phát triển kinh tế

2. Các chiến lược phát triển ngoại thương

Tóm tắt chương 8

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""