KINH TẾ PHÁT TRIỂN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ PHÁT TRIỂN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

PGS. TS. ĐINH PHI HỔ - TS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

 

PGS. TS. Đinh Phi Hổ tốt nghiệp cử nhân Kinh tế ở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 1984. Ông nhận học vị Tiến sẽ chuyên ngành Kinh tế học tại Đại học Colombo, Sri Lanka, năm 2002. Đến năm 2006, ông nhận chức danh Phó Giáo sư.

 

PGS. TS. Đinh Phi Hổ là giảng viên chính tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và là giảng viên thỉnh giảng các môn học Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và Phương pháp nghiên cứu kinh tế cho các chương trình sau đại học của các trường ĐH Ngân hàng, ĐH Mở, ĐH Kinh tế - Luật,… Ngoài việc giảng dạy, ông còn là nhà báo, và đang giữ nhiệm vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Phát triển Kinh tế.

 

PGS. TS. Đinh Phi Hổ đã có 60 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và trong các kỷ yếu hội thảo khoa học. Ông còn có 12 cuốn sách chuyên khảo đã xuất bản, trong đó 10 cuốn ông giữ vai trò chủ biên. Ngoài ra, ông cũng thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

 

Trong thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều tác giả viết về kinh tế phát triển với những góc nhìn khác nhau, tuy nhiên trên thực tế, sinh viên và những độc giả muốn tìm hiểu về kinh tế phát triển vẫn còn khó khăn để hiểu được một cách tường tận những nguyên lý của phát triển. Do đó, tác giả nỗ lực giới thiệu một cách tiếp cận phân tích kinh tế phát triển theo hướng từ đơn giản rồi mở rộng kiến thức với trình độ cao hơn, từ nguồn gốc lý thuyết rồi gắn kết với minh họa trong thực tiễn trên thế giới và Việt Nam nhằm giúp người đọc tiếp cận môn học này dễ dàng hơn.

 

Với mong muốn trên, các tác giả biên soạn sách này, Kinh tế phát triển Căn bản và nâng cao, dựa trên việc kế thừa và tham khảo hơn hai mươi tác phẩm về kinh tế phát triển đang được sử dụng ở các trường đại học trong và ngoài nước, đặc biệt là nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề phát triển.

 

Theo lý thuyết, kinh tế phát triển khám phá nguồn gốc tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, quan hệ ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển của các quốc gia. Do đó, nội dung cuốn sách được thiết kế bao gồm ba phần:

Phần 1: Tăng trưởng và các yếu tố ảnh hưởng. Phần này cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết tăng trưởng kinh tế, tìm hiểu và áp dụng các thước đo đánh giá việc sử dụng các nguồn lực tăng trưởng, bản chất của vốn con người trong mối tương quan với tăng trưởng kinh tế.

Phần 2: Phát triển kinh tế bền vững. Phần này trình bày những nguyên lý phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nghèo và bất bình đẳng, suy thoái môi trường tự nhiên trong tương quan với quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Phần 3: Ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển. Nội dung chủ yếu của phần này tập trung vào vai trò nông nghiệp, công nghiệp và ngoại thương đối với phát triển kinh tế. Đặc biệt là lựa chọn chiến lược phát triển nông nghiệp, công nghiệp và ngoại thương trong quá trình công nghiệp hóa của các nước đang phát triển.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Chương 1: Tăng trưởng kinh tế

1.1 Khái niệm và thước đo

1.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

1.3 Xu hướng các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng trên thế giới

Phụ lục 1: Mô hình Solow và định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

1.1 Mô hình Solow

1.2 Mô hình định lượng

A. Phần trắc nghiệm

B. Phần bài tập

Gợi ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 2: Các nguồn tăng trưởng

2.1 Nguồn lao động

2.2 Nguồn vốn

2.3 Nguồn tài nguyên thiên nhiên

2.4 Công nghệ

A. Phần trắc nghiệm

B. Phần bài tập

Gợi ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 3: Vốn con người với tăng trưởng

3.1 Vốn con người theo cách tiếp cận giáo dục

3.2 Vốn con người theo cách tiếp cận y tế

3.3 Lý thuyết về vốn con người

Phụ lục 3: Mô hình kinh tế lượng vốn con người ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

PHẦN 2: PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

Chương 4: Phát triển kinh tế

4.1 Khái niệm và thước đo

4.2 Lý thuyết phát triển kinh tế

Phụ lục 4: Định lượng trình độ phát triển và mô hình tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chương 5: Nghèo và bất bình đẳng

5.1 Khái niệm và thước đo

5.2 Lý thuyết về bất bình đẳng

Phụ lục 5: Nghèo đa chiều và các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo

Chương 6: Môi trường với tăng trưởng

6.1 Bản chất của suy thoái môi trường

6.2 Lý thuyết về tăng trưởng và môi trường

6.3 Bài học kinh nghiệm của các nước đang phát triển

Phụ lục 6: Mô hình kinh tế lượng về thay đổi khí hậu với tăng trưởng

6.1 Mô hình tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng

6.2 Mô hình các yếu tố tác động đến biến đổi khí hậu

A. Phần trắc nghiệm

B. Phần bài tập

Gợi ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

Tài liệu tham khảo

Chương 7: Nông nghiệp với phát triển kinh tế

7.1 Vai trò nông nghiệp đối với phát triển kinh tế

7.2 Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển nông nghiệp

Phụ lục 7: Tác động của nông nghiệp đối với công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa

Chương 8: Công nghiệp với phát triển kinh tế

8.1 Bản chất của công nghiệp và công nghiệp hóa

8.2 Thước đo phát triển công nghiệp

8.3 Lý thuyết phát triển công nghiệp

Phụ lục 8: Mô hình kinh tế lượng tác động của thay đổi cơ cấu lao động nông nghiệp đến quan hệ tăng trưởng công nghiệp và nông nghiệp

Chương 9: Ngoại thương với phát triển kinh tế

9.1 Bản chất của ngoại thương

9.2 Lý thuyết về ngoại thương

9.3 Các chiến lược phát triển ngoại thương

Phụ lục 9: Lợi thế các yếu tố đầu vào trong thương mại

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""