KINH TẾ PHÁT TRIỂN – BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ PHÁT TRIỂN – BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN

MBA. NGUYỄN VĂN DUNG

 

Kinh tế học phát triển đề cập các chủ đề bao gồm quá trình phân bổ một cách hiệu suất các nguồn lực khan hiếm, hiện hữu, và sự tăng trưởng bền vững các nguồn lực này theo thời gian, đề cập các cơ chế kinh tế, xã hội, chính trị, và thể chế cần thiết để đem lại các cải thiện nhanh và quy mô lớn về mức sống cho đại đa số dân cư ở các nước đang phát triển và kém phát triển đa số ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, đặc trung bởi thị trường hàng hóa và nguồn lực bất hoàn hảo cao, người tiêu dùng và nhà sản xuất có thông tin hạn chế, xã hội và nền kinh tế đang diễn ra các thay đổi cấu trức quan trọng, và thường xảy ra các tình huống bất cần bằng.

 

Kinh tế phát triển đề cập các yêu cầu về kinh tế, văn hóa và chính trị để thực thi các biến đổi nhanh về cấu trúc và thể chế của toàn thể xã hội theo cách thức đem lại tiến bộ kinh tế cho đại đa số dân cư, tập trung vào các chơ chế và chiến lược hiệu quả giúp quốc gia tránh bẫy nghèo đói, và tạo các động lực mới trong từng thời kỳ để duy trì sự tăng trưởng năng động và liên tục, cùng với chính sách và quản trị công đưa quốc gia vào quỹ đạo phát triển, từ giai đoạn phát triển thấp sang giai đoạn phát triển ngày càng cao hơn.

 

Mô hình phát triển kinh tế chuyển từ nhân tố Cơ bản đến yếu tố Năng suất và Đổi mới để đạt chất lượng tăng trưởng ngày càng cao giúp đạt hiệu suất tăng dần theo quy mô. Vai trò của chính phủ và một mức độ phối kết giữa chính phủ, thị trường và xã hội dân sự trong các quyết định kinh tế thì thiết yếu để thành công trong phát triển.

 

Cuốn sách Kinh tế Phát triển – Bài tập và đáp án gồm 5 phần:

Phần 1: Tóm tắt lý thuyết

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệp và đáp án

Phần 3: Bài tập và đáp án

Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án

Phần 5: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành

 

Quyển sách vừa kết hợp tính cơ bản, hiện đại và nâng cao, phục vụ cho các Sinh viên Đại học, Cao học, MBA, Giảng viên và các độc giả quan tâm nghiên cứu lĩnh vực quan trọng này.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Chương 1: Tổng quan và các số đo phát triển kinh tế

1. Tổng quan về quá trình tăng trưởng và phát triển

2. Các số đo phát triển kinh tế

Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế

1. Lý thuyết cổ điển và tân cổ điển

2. Lý thuyết tăng trưởng mới – Tăng trưởng nội sinh

Chương 3: Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển kinh tế

1. Tình hình nghèo đói

2. Bất bình đẳng

Chương 4: Nông nghiệp và phát triển kinh tế

1. Tình hình nông thôn – nông nghiệp

2. Các biện pháp phát triển nông thôn – nông nghiệp

Chương 5: Vốn nhân lực và phát triển kinh tế

1. Tăng dân số và việc làm

2. Bẫy dân số của Malthus

3. Thất nghiệp và việc làm

4. Các số đo về giáo dục

Chương 6: Vốn, quản trị, tiến bộ công nghệ và phát triển kinh tế

1. Tiến bộ quản trị và công nghệ

2. Tinh thần khởi nghiệp

Chương 7: Tài nguyên và môi trường: Hướng tới phát triển bền vững

1. Phát triển bền vững và tài nguyên môi trường

2. Các khái niệm và số đo về phát triển và môi trường

3. Các mô hình kinh tế về môi trường

4. Cải cách chính sách

Chương 8: Hoạch định chính sách phát triển: Chính sách tài khóa, tiền tệ

1. Hoạch định chính sách phát triển

2. Thực thi và thất bại của kế hoạch

3. Quản trị công và cải cách

4. Một số vấn đề về chính sách tài khóa – tiền tệ

Chương 9: Cán cân thanh toán, nợ quốc gia, viện trợ và đầu tư nước ngoài

1. Cán cân thanh toán

2. Bất ổn kinh tế vĩ mô

3. Khủng hoảng nợ

4. Đầu tư nước ngoài

5. Điều chỉnh và cải cách

Chương 10: Thương mại quốc tế và phát triển

1. Thương mại và phát triển

2. Cơ sở về kinh tế của thương mại quốc tế

3. Mô hình truyền thống

4. Hội nhập kinh tế

PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP VÀ ĐÁP ÁN

PHẦN 3: BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN

PHẦN 4: ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN

PHẦN 5: THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""