KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

ThS. PHẠM TRÍ CAO – ThS. VŨ MINH CHÂU

 

Những năm gần đây, việc giảng dạy Kinh tế lượng cho các chuyên ngành khác nhau tại các trường đại học được chú trọng và trở nên phổ biến. Sở dĩ như vậy vì không thể phủ nhận được khía cạnh ứng dụng quan trọng của Kinh tế lượng trong thực tiễn, đặc biệt là khía cạnh phân tích hồi quy định lượng. Ngoài ra theo phương pháp giáo dục đại học mới đòi hỏi có sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, tránh tình trạng giảng dạy một chiều. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có một cuốn sách Kinh tế lượng được biên soạn sao cho có thể tự đọc, tự hiểu được. Do đó, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng (Phần cơ bản và cơ sở) dành cho sinh viên và bạn đọc quan tâm đến Kinh tế lượng.

 

Cuốn sách Kinh tế lượng ứng dụng có bố cục gồm 10 chương trình bày một cách logic và khái quát, với mục đích giúp sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến việc ứng dụng Kinh tế lượng trong thực tiễn có được những khái niệm và kiến thức cơ bản về Kinh tế lượng, người đọc, nhất là nhữn người không thuộc chuyên ngành Toán vẫn có thể hiểu được.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN

Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

1.1 Các quan điểm về kinh tế lượng

1.2 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

1.3 Khái niệm về phân tích hồi quy

1.4 Phân biệt các loại quan hệ

1.5 Số liệu

Bài tập chương 1

Chương 2: Hội quy hai biến

2.1 Ước lượng tham số hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất thông thường ols

2.2 Các tổng bình phương độ lệch

2.3 Hệ số xác định

2.4 Các giả thiết củ phương pháp ols

2.5 Các tính chất cảu hệ số hồi quy

2.6 Khoảng tin cậy

2.7 Kiểm định giả thiết

2.8 Hồi quy và đơn vị đo của biến

2.9 Trình bày kết quả 

Bài tập chương 2

Chương 3: Một số ứng dụng hàm hồi quy hai biến

3.1 Nhắc lại khái niệm về biến tế, hệ số co giãn

3.2 Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ

3.3 Mô hình tuyến tính log

3.4 Mô hình bán logarit

3.5 Mô hình nghịch đảo

3.6 So sánh r2 giữa các mô hình

3.7 Các thí dụ

Bài tập chương 3

Chương 4: Hồi quy nhiều biến

4.1 Hàm hồi quy tổng thể prf, hồi quy mẫu nhiều biến

4.2 Ước lượng tham số hồi quy

4.3 Hệ số xác định và hệ số tương quan

4.4 Các giả thiết của phương pháp ols trình bày dưới dạng ma trân

4.5 Các tính chất của hệ số hồi quy

4.6 Khoảng tin cậy

4.7 Kiểm định giả thiết

4.8 Một số thí dụ

Bài tập chương 4

Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

5.1 Khái niệm về biến giả

5.2 Kỹ thuật sử dụng biến giả

5.3 Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến giả

5.4 Một số thí dụ

Bài tập chương 5

PHẦN 2: KINH TẾ LƯỢNG CƠ SỞ

Chương 6: Đa cộng tuyến

6.1 Bản chất và nguyên nhân của đa cộng tuyến

6.2 Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến

6.3 Hậu quả của đa cộng tuyến

6.4 Các phát triển đa cộng tuyến

6.5 Cách khắc phục

6.6 Thí dụ

Bài tập chương 6

Chương 7: Phương sai của nhiều thay đổi

7.1 Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng phương sai thay đổi

7.2 Hậu quả của phương sai thay đổi

7.3 Cách phát hiện

7.4 Cách khắc phục

7.5 Thí dụ

Bài tập chương 7

Chương 8: Tương quan của nhiễu

8.1 Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan

8.2 Hậu quả của tự tương quan

8.3 Cách phát hiện

8.4 Cách khắc phục

8.5 Thí dụ

Bài tập chương 8

Chương 9: Phân tích đặc chưng và lựa chọn mô hình

9.1 Các thuộc tính của mô hình tốt

9.2 Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình

9.3 Hậu quả khi chọn mô hình sai

9.4 Kiểm định bỏ sót biến

9.5 Kiểm định thừa biến

9.6 Kiểm định dạng hàm của mô hình hồi quy: chọn lựa giữa mô hình tuyến tính và tuyến tính log

9.7 Mô hình không lồng nhau

9.8 Thí dụ

Bài tập chương 9

Chương 10: Ứng dụng mô hình phân tích hồi quy trong dự báo

10.1 Dự báo với mô hình hai biến

10.2 Dự báo với mô hình nhiều biến

10.3 Đánh giá độ chính xác của dự báo

10.4 Thí dụ

Bài tập chương 10

PHẦN 3: ĐỀ THI MẪU

PHẦN 4: PHỤ LỤC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""