KINH TẾ LƯỢNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH TẾ LƯỢNG

 

Kinh tế lượng, cơ sở lý luận để phân tích dữ liệu, giúp tìm hiểu bản chất một hiện tượng kinh tế xã hội. Là môn học bắt buộc đối với sinh viên thuộc các ngành kinh tế. Quyển sách Kinh tế lượng này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo sâu hơn về lýý thuyết, có bài tập minh họa cũng như hướng dẫn những thao tác cơ bản trên các phần mềm kinh tế lượng như SPSS, EVIEWS, EXCEL. Tích hợp từ kinh nghiệm qua nhiều năm giảng dạy cũng như từ nhiều nguồn tài liệu, trong nước cũng như ở nước ngoài, nhóm tác giả đã cố gắng chọn lọc những kiến thức cần thiết, những ví dụ minh họa từ nhiều nguồn số liệu có thật cho đến những số liệu giả định, nhằm làm sáng tỏ lý luận về kinh tế lượng. 

 

MỤC LỤC

Chương 1. Tổng quát về Kinh tế Lượng

1. Một số khái niệm về kinh tế lượng

2. Ứng dụng của kinh tế lượng

3. Phương pháp luận của kinh tế lượng

4. Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng

5. Vai trò của máy vi tính và phần mềm chuyên dụng

6. Tổng quát về hồi quy

7. Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Mô hình Hồi quy Hai biến Tuyến tính

1. Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiéu

2. Phương sai và sai số chuẩn

3. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

4. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy

5. Kiểm định giả thiết về phương sai của nhiễu

6. Định lý Gauss-Markov

7. Hệ số xác định – Mức độ thích hợp của hàm hồi quy

8. Kiểm định sự phù hợp của mô hình

9. Một số lưu ý liên quan đến kiểm định T và kiểm định F ở hồi quy đơn

10. Đổi đơn vị của biến

11. Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến

Chương 3. Mô hình Hồi quy Hai biến Tuyến tính mở rộng

1. Khái niệm biên tế và hệ số co giãn

2. Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ

3. Mô hình Logarit kép

4. Mô hình Log – Lin hay mô hình tăng trưởng

5. Mô hình tuyến tính Logarit

6. Mô hình nghịch đảo

7. So sánh giữa các mô hình

8. Bảng tổng kết các dạng mô hình hồi quy hai biến

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Mô hình Hồi quy Nhiều biến

1. Mô hình hồi quy tuyến tính ba biến

2. Mô hình hồi quy K biến

3. Một số dạng hàm

Câu hỏi và bài tập

Chương 5. Mô hình Hồi quy với Biến Định tính

1. Khái niệm về biến giả

2. Biến giả với hệ số góc khác nhau

3. Biến giả với tung độ gốc và hệ số góc khác nhau

4. Biến giả trong phân tích thời vụ

5. Hồi quy tuyến tính từng khúc

6. Hồi quy với biến giả, mô hình Semi Logarit

7. Hồi quy với biến phụ thuộc là biến giả

Chương 6. Hiện tượng Đa cộng tuyến

Chương 7. Hiện tượng Phương sai Thay đổi

Chương 8. Hiện tương Tự Tương quan

Chương 9. Chọn lựa mô hình hồi quy và dự báo

Chương 10. Hướng dẫn sử dụng các phần mềm SPSS, EVIEWS và EXCEL

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""