KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN – PGS. TS. NGUYỄN THỊ MÙI

Học viện Tài chính

 

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam đang trong quá trình hình thành và phát triển như một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường. Kinh doanh chứng khoán là một lĩnh vực kinh doanh còn mới mẻ ở nước ta. Do vậy, nâng cao lý luận và nắm bắt kịp thời các định chế về kinh doanh chứng khoán là cần thiết không những đối với sinh viên mà còn rất quan trọng và bổ ích đối với cán bộ quản lý, nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán.

 

Với nhận thức đó, cuốn sách Kinh doanh chứng khoán được biên soạn và đưa vào giảng dạy tại Học viện Tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và kinh doanh chứng khoán hiện nay.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh chứng khoán

1. Khái niệm và nguyên tắc kinh doanh chứng khoán

2. Chủ thể kinh doanh chứng khoán

3. Khái quát nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

4. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chứng khoán

5. Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán

Chương 2: Nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán

1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán

2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

Chương 3: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

1. Phát hành chứng khoán

2. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

Chương 4: Nghiệp vụ tư vấn đầu tư quản lý danh mục đầu tư và tín dụng chứng khoán

1. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư

3. Dịch vụ tín dụng chứng khoán

Chương 5: Nghiệp vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

1. Bù trừ và thanh toán chứng khoán

2. Lưu ký chứng khoán

3. Hệ thống lưu ký và thanh toán ở Việt Nam

Chương 6: Hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán

1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của công ty chứng khoán

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán

3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán

4. Quản lý hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán

Chương 7: Nghiệp vụ quỹ đầu tư

1. Khái niệm và vai trò quỹ đầu tư

2. Phân loại quỹ đầu tư

3. Phương thức thành lập, quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư

4. Đánh giá kết quả hoạt động của quỹ đầu tư

Chương 8: Kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân và các định chế tài chính khác

1. Kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

2. Kinh doanh chứng khoán của các định chế tài chính khác

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""