KIỂM TOÁN CĂN BẢN LÝ THUYẾT, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KIỂM TOÁN CĂN BẢN LÝ THUYẾT, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – TS. TRẦN MẠNH DŨNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Khi mà độ tin cậy của các thông tin tài chính kế toán cũng như các số liệu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với những người sử dụng báo cáo tài chính thì lại càng chứng tỏ sự cần thiết của hoạt động kiểm toán. Sự ra đời của hoạt động kiểm toán là tất yếu khách quan khi mà các thông tin và số liệu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp không phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, luồng lưu chuyển tiền tệ…

 

Mặc dù kiểm toán nảy sinh rất sớm song lý luận về kiểm toán chưa thực sự phát triển do bị giới hạn cả về không gian và thời gian; và lý luận kiểm toán chưa thực sự phát triển tương xứng với hoạt động thực tiễn của kiểm toán. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đang trú trọng đến sự phát triển lý luận kiểm toán và thực hành kiểm toán có gắn kết với sự hòa nhập của kiểm toán trên thế giới.

 

Cuốn sách Kiểm toán căn bản - Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm của TS, kiểm toán viên, Trần Mạnh Dũng và Ths Lại Thị Thu Thủy; Những người có rất nhiểu kinh nghiệm và có uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy và thực hành kiểm toán; Cung cấp những nội dung cốt lõi nhất về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các khái niệm cơ bản và kỹ thuật kiểm toán, quy trình kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

 

Những điểm mới trong cuốn sách rất đáng chú ý này đã được các tác giả dày công nghiên cứu, tổng hợp lý luận cơ bản về kiểm toán và cập nhật những kiến thức mới nhất theo chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (ISAs) và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới ban hành năm 2013. 

 

Hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích và hấp dẫn với những ai quan tâm đến lĩnh vực kiểm toán, kế toán và lĩnh vực tài chính nói chung. 

 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

1.1 TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA KIỂM TOÁN

1.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN

1.3 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN

1.4 CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN

1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN

1.6 Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TRONG QUẢN LÝ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.1 KHÁI NIỆM

2.2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

2.5 Ý NGHĨA CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

3.1 CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN

3.2 GIAN LẬN VÀ NHẦM LẪN

3.3 TRỌNG YẾU

3.4 RỦI RO KIỂM TOÁN

3.5 BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

3.6 GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

3.7 HỒ SƠ KIỂM TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

4.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

4.2 CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

5.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

5.2 THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

5.3 KẾT THÚC KIỂM TOÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 6: CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

6.1 TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

6.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

6.3 SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

6.4 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN PHỔ BIẾN (GAAS)

6.5 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ

6.6 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""