KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (BOB TRICKER)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ CÁC NGUYÊN TẮC, CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HÀNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ (BOB TRICKER)

 

Cuốn sách này viết về điều gì?

 

Cuốn sách này giúp độc giả: Hiểu được bản chất, các chức năng và thực tiễn của Hội đồng quản trị cũng như các bộ phận giám sát khác trong công ty; Phân tích cấu trúc, hệ thống, quy trình của Hội đồng quản trị, bao gồm các ủy ban, Chủ tịch, Tổng giám đốc, cũng như cơ chế thù lao, lãnh đạo và hiệu quả của Hội đồng quản trị; Hiểu được những khía cạnh chính yếu của kiểm soát quản trị: Các nguyên tác và thông lệ kiểm soát quản trị, Vai trò hoạt động của Hội đồng quản trị: lập chiến lược và chính sách, vai trò của hội đồng quản trị giám sát ban điều hành và tính chịu trách nhiệm, Trách nhiệm của hội đồng quản trị trong việc xử lý rủi ro của công ty, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Hội đồng quản trị và các thành viên, hệ thống đánh giá kiểm soát quản trị; Hiểu các lý thuyết quản trị khác nhau; Hiểu những quy trình kiểm soát quản trị khác nhau trên thế giới; Nhận diện những vấn đề ảnh hưởng lên kiểm soát quản trị và tư duy của Hội đồng quản trị, bao gồm: quản tri rủi ro chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tính bền vững, đạo đức kinh doanh.

 

Cuốn sách này viết cho ai?

 

Cuố sách này có ích với: Sinh viên cao học thuộc các chuyên ngành kiểm soát quản trị, chiến  lược, chính sách kinh doanh; Thành viên hội đồng quản trị công ty; thành viên các bộ phận giám sát trong các tổ chức khác; các giám đốc điều hành cao cấp, làm việc bên cạnh Hội đồng quản trị và các bộ phận giám sát; Kiểm toán viên, luật sự, thư ký công ty, chuyên gia tư vấn về kiểm soát quản trị; Chuyên gia nghiên cứu giảng dạy về kiểm soát quản trị.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI CẢM ƠN

 

GIỚI THIỆU

 

PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC

 

1. ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI VỀ KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ CÔNG TY

2. KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

3. CẤU TRÚC HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT

4. CÁC CẤU TRÚC CÔNG TY PHỨC TẠP

5. KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ TƯ NHÂN VÀ CÁC THỰC THỂ CÔNG TY KHÁC

6. CÁC CHỨC NĂNG CỦA HĐQT

 

PHẦN 2: CÁC CHÍNH SÁCH

7. CÁC QUY TẮC KIỂM SOÁT QUAN TRỊ

PHỤ LỤC CHƯƠNG 7: CÁC QUY TẮC KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ TRÊN THẾ GIỚI

8. CÁC MÔ HÌNH KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ

9. CÁC LÝ THUYẾT VỀ TRIẾT LÝ KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ

 

PHẦN 3: THÔNG LỆ

10. THỰC TIỄN CỦA HĐQT

11. CÁC NĂNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

12. HIỆU QUẢ CỦA HĐQT

PHỤ LỤC CHƯƠNG 12: DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ PHẢI GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CHO THÀNH VIÊN HĐQT

13. ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN HĐQT, ĐÁNH GIÁ HĐQT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TY

14. ĐÁNH GIẢ RỦI RO DOANH NGHIỆP

15. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ BỄN VỮNG

16. TƯƠNG LAI CỦA KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC  1: ENRON

PHỤ LỤC 2: SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NEW YORK: CÁC QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ CÔNG TY

PHỤ LỤC 3: CÁC CÂU TRẢ LỜI CHO CÁC CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""