KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY LẮP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY LẮP

(LÝ THUYẾT, BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI)

 

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 1998 cho đến nay, Bộ Tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán. Song song với sự ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng. Từ sau khi có quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC sửa đổi bổ sung chế độ Kế toán ban hành theo Quyết định 15, có thể nói chế độ kế toán Việt Nam một lần nữa từ sau năm 1995 được thay đổi căn bản.

 

Nhằm hệ thống hóa cho bạn đọc toàn bộ những kiến thức mới sau khi đã có sự sửa đổi của Quyết định số 15, Thông tư 244, cuốn sách Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp đã trình bày tương đối đầy đủ những vấn đề kế toán theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp. Cuốn sách đã cập nhật đầy đủ những nội dung mới theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.

 

MỤC LỤC 

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Chương 2: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng

Chương 3: Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Chương 4: Kế toán hàng tồn kho

Chương 5: Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu

Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư

Chương 7: Kế toán tài sản cố định

Chương 8: Kế toán các khoản thanh toán với người lao động và các khoản trích theo lương

Chương 9: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chương 10: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Chương 11: Kế toán tài sản bằng tiền

Chương 12: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Chương 13: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ doanh nghiệp

Chương 14: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""