KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Nhằm đổi mới nội dung đào tạo kế toán và phục vụ cho các đối tượng quan tâm đến nghề kế toán, các tác giả thuộc Đại học Kinh tế quốc dân đã tiến hành biên soạn cuốn sách Kế toán tài chính căn bản: Lý thuyết và thực hành. Cuốn sách này được biên soạn dựa trên cơ sở chế độ kế toán hiện hành cập nhật và thực tiễn trong quá trình giảng dạy và thực hiện công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhằm giúp cho người học và những người hành nghề kế toán có được những kiến thức sâu rộng về chuyên ngành kế toán tài chính.

 

Cuốn sách do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy về kế toán của Viện Kế Toán – Kiểm Toán, Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân biên soạn. Cuốn sách này đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học kế toán từ các Trường đại học, các nhà ban hành chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính và có tham khảo ý kiến từ những người hành nghề kế toán. Hy vọng thông qua cuốn sách Kế toán tài chính căn bản Lý thuyết và thực hành bạn đọc có thể nâng cao được cho mình kỹ năng kế toán và áp dụng thành công trong thực tiễn.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN I: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Khái niệm kế toán và sự cần thiết của kế toán

1.2 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

1.3 Báo cáo tài chính – phương tiện kết nối với người sử dụng thông tin

1.4 Phương trình kế toán cơ bản

1.5 Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

1.6 Chu trình kế toán trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ GHI NHẬN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ

2.1 Các nghiệp vụ kế toán và sự ghi nhận ban đầu

2.2 Nghiệp vụ kế toán và sự ảnh hưởng tới phương trình kế toán

2.3 Tài khoản kế toán

  2.3.1 Khái niệm và kết cấu của tài khoản

  2.3.2 Ghi sổ kép

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VIỆT NAM

3.1 Khái quát chung về tổ chức sổ kế toán

  3.1.1. Sổ kế toán và ý nghĩa của tổ chức hệ thống sổ kế toán

  3.1.2 Nhiệm vụ tổ chức hệ thống sổ kế toán

3.2 Nguyên tắc tổ chức sổ kế toán

3.3 Nội dung tổ chức sổ kế toán

  3.3.1 Lựa chọn hình thức tổ chức sổ kế toán

  3.3.2 Lựa chọn chủng loại và số lượng sổ kế toán

  3.3.3 Tổ chức xây dựng, thiết kế quy trình ghi chép sổ kế toán

  3.3.4 Tổ chức quá trình ghi chép vào sổ kế toán

  3.3.5 Tổ chức quá trình bảo quản và lưu trữ sổ kế toán 

3.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo các hình thức sổ

  3.4.1 Khái niệm hình thức sổ

  3.4.2 Tổ chức sổ theo hình thức sổ “Nhật ký – Sổ cái”

  3.4.3 Tổ chức kế toán theo hình thức sổ “Nhật ký chung”

  3.4.4 Tổ chức kế toán theo hình thức “chứng từ - Ghi sổ”

  3.4.5 Tổ chức kế toán theo hình thức “Nhật ký chứng từ”

PHẦN II: KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

4.1 Những vấn đề cơ bản về Tài sản cố định

  4.1.1 Tiêu chuẩn nhận biết và đặc điểm Tài sản cố định

  4.1.2 Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp

  4.1.3 Đinh giá Tài sản cố định

4.2 Kế toán tình hình biến động tài sản cố định hữu hình

  4.2.1 Thủ tục chứng từ

  4.2.2 Tài khoản sử dụng

  4.2.3 Kế toán các nghiệp vụ tăng Tài sản cố định hữu hình

  4.2.4 Kế toán các nghiệp vụ giảm Tài sản cố định hữu hình

  4.2.5 Trình tự kế toán chi tiết Tài sản cố định trên sổ kế toán

4.3 Kế toán khấu hao Tài sản cố định

  4.3.1 Khái niệm khấu hao Tài sản cố định

  4.3.2 Các phương pháp tính khấu hao

  4.3.3 Phương pháp kế toán khấu hao

4.4 Kế toán sửa chữa Tài sản cố định

  4.4.1 Sửa chữa mang tính bảo dưỡng

  4.4.2 Sửa chữa lớn Tài sản cố định

4.5 Kế toán Tài sản cố định trên hệ thống sổ kế toán

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

5.1 Những vấn đề cơ bản về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  5.1.1 Khái niệm và các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  5.1.2 Tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ

5.2 Kế toán tổng hợp tình hình tăng, giảm nguyên vật liệu

  5.2.1 Thủ tục và chứng từ tăng, giảm nguyên vật liệu

  5.2.2 Tài khoản sử dụng

  5.2.3 Kế toán tăng vật liệu

  5.2.4 Kế toán giảm vật liệu

5.3 Kế toán tổng hợp tình hình tăng, giảm công cụ, dụng cụ

  5.3.1 Tài khoản sử dụng

  5.3.2 Kế toán tăng công cụ, dụng cụ

  5.3.3 Kế toán giảm công cụ, dụng cụ

5.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

5.5 Kế toán nguyên vật liệu và CCDC trên hệ thống sổ kế toán

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

6.1 Khái quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương

6.2 Kế toán tiền lương

6.3 Kế toán các khoản trích theo lương

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

7.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

7.2 Kế toán chi phí sản xuất

7.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

7.4 Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trên hệ thống sổ kế toán

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

8.1 Kế toán thành phẩm, hàng hóa

8.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm

8.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

8.4 Kế toán phân phối kết quả kinh doanh

8.5 Kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trên hệ thống sổ kế toán

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

9.1 Kế toán tài sản bằng tiền

9.2 Kế toán tiền vay

9.3 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

10.1 Khái quát chung về vốn chủ sở hữu

10.2 Kế toán vốn chủ sở hữu

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""