KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – NGUYỄN TẤN BÌNH

 

Để có nhận định một cách chính xác và đầy đủ về một doanh nghiệp tất nhiên cần phải có những đánh giá toàn diện về các mặt: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính; quản trị marketing, đội ngũ nhân sự, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, định hướng chiến lược; môi trường kinh tế vĩ mô và rất nhiều khía cạnh khác không dễ định lượng được.

 

Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, để tìm iểu bước đầu về hoạt động của một doanh nghiệp, người ta không thể nào không đọc báo cáo tài chính, đó là cửa sổ quan trọng, nếu không nói là duy nhất của bước đầu tiếp cận. Báo cáo tài chính thể hiện kết quả cuối cùng của tất cả các nỗ lực được ghi nhận lại một cách khoa học và khách quan bỏi công tác kế toán.

 

Trong cơ chế cạnh tranh, hội nhập và xu hướng kinh tế toàn cầu, kế toán càng không thể dừng lại ở công việc ghi chép đơn thuần các giao dịch kinh tế phát sinh mà còn phải biết sử dụng các công cụ tài chính như là một sức mạnh thực sự để đạt được mục tiêu. Hơn nữa, với tốc độ phát triển khoa học công nghệ, hình ảnh cặm cụi của một kế toán viên được thay bằng các chương trình của máy tính. Đã đến lúc đối xử với kế toán như một khoa học và nghiên cứu chúng bằng thái độ nghiêm túc.

 

Trên tinh thần đó, quyển sách Kế toán tài chính không đề cập đến “chế độ kế toán” của bất kỳ quốc gia nào mà thay vào đó tập trung vào những điều cốt yếu, khoa học kế toán và những nguyên tắc kế toán tổng quát được chấp nhận rộng rãi.

 

Cuốn sách được trình bày theo kiểu “xẻ dọc”. Theo đó, mặc dù mỗi chương là một chủ đề nhưng từng chương đều dẫn đến mục tiêu cuối cùng của kế toán: các báo cáo tài chính. Do vây, là một nhà quản trị muốn hiểu biết căn bản về tài chính – kế toán doanh nghiệp bạn chỉ cần nghiên cứu một, hai chương đầu tiên. Là một nhân viên kế toán bạn sẽ tiếp tục chuyên sâu thực hành trong các chương sau.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kế toán

Chương 2: Báo cáo kết quả kinh doanh

Chương 3: Quy trình kế toán

Chương 4: Hoàn tất và sử dụng các báo cáo tài chính

Chương 5: Kế toán doanh thu

Chương 6: Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Chương 7: Tài sản cố định và khấu hao

Chương 8: Báo cáo ngân lưu

Chương 9: Phân tích báo cáo tài chính  

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""