KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - NGUYỄN NGỌC QUANG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - PGS. TS. NGUYỄN NGỌC QUANG

 

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới một cách sâu rộng để tạo ra sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Hòa cùng với sự thay đổi trong các chính sách quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, kế toán là công cụ sắc bén trong quản lý kinh tế cũng thay đổi theo. Sự thay đổi đó yêu cầu người dạy, người học và các chuyên gia hành nghề thường xuyên cập nhật, bổ sung các kiến thức mới nhất.

 

Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Để kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, giảng viên,… tác giả Nguyễn Ngọc Quang đã cố gắng biên soạn cuốn sách Kế toán quản trị giúp cho mọi đối tượng có tài liệu cơ bản học tập, nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về kế toán quản trị, nâng cao trình độ quản lý trong các đơn vị của nền kinh tế thị trường.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những lý luận chung về kế toán quản trị

1. Khái niệm và bản chất kế toán quản trị

2. Chức năng thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kế toán quản trị

4. So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính

5. Sự cần thiết, yêu cầu và nhiệm vụ tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp

6. Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Bài tập chương 1

Chương 2: Chi phí và các phương pháp phân loại chi phí

1. Khái niệm chi phí

2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của hoạt động

4. Phân loại chi phí để đánh giá hàng tồn kho và xác định lợi nhuận của doanh nghiệp

5. Các tiêu thức phân loại chi phí khác

Bài tập chương 2

Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ

1. Phương pháp xác định chi phí theo công việc

2. Phương pháp tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất

3. Báo cáo sản xuất

Bài tập chương 3

Chương 4: Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp

1. Kế toán quản trị hàng tồn kho

2. Kế toán quản trị tài sản cố định

3. Kế toán quản trị lao động và tiền lương

Bài tập chương 4

Chương 5: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận

1. Ý nghĩa của việc phân tích

2. Các khái niệm cơ bản

3. Phân tích điểm hòa vốn

4. Cơ cấu chi phí và độ lớn đòn bẩy kinh doanh

5. Ứng dụng của phân tích chi phí

Bài tập chương 5

Chương 6: Dự toán ngân sách doanh nghiệp

1. Nhứng lý luận chung về dự toán

2. Định mức chi phí

3. Hệ thống dự toán ngân sách của doanh nghiệp

Bài tập chương 6

Chương 7: Kế toán trách nhiệm

1. Khái niệm và phân loại

2. Báo cáo bộ phận và phân tích báo cáo bộ phận

3. Phân bổ chi phí gián tiếp cho các bộ phận

4. Phương pháp xác định chi phí và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Bài tập chương 7

Chương 8: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

1. Cơ sở khoa học và vai trò của định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

2. Định giá các sản phẩm sản xuất hàng loạt

Bài tập chương 8

Chương 9: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

1. Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn thích hợp để chọn quyết định ngắn hạn

2. Phân tích thông tin thích hợp và không thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn

3. Nội dung các quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp

Bài tập chương 9

Chương 10: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn

1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của các quyết định dài hạn trong quản trị doanh nghiệp

2. Những đặc điểm của các quyết định dài hạn

3. Các phương pháp ra quyết định dài hạn

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""