KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

PHAN ĐỨC DŨNG

 

Trong nền kinh tế thị trường, sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định quản trị. Tuy nhiên, trong thực tế, những quyết định của các nhà quản trị thường được xác lập trên cơ sở các thông tin của kế toán nhất là kế toán quản trị - nguồn thông tin hữu ích và đáng tin cậy. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả Phan Đức Dũng đã biên soạn cuốn sách Kế toán quản trị - Lý thuyết Bài tập và Bài giải nhằm góp một chút rất khiêm tốn vào tủ sách của bạn. Cuốn sách này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản nhất để thu thập, xử lý, thể hiện các thông tin… phục vụ cho viện tổ chức, điều hành, kiểm soát và đưa ra các quyết định quản trị.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

1. Tổ chức và chức năng của nhà quản trị

2. Kế toán và bản chất của kế toán trong doanh nghiệp

3. Nhu cầu thông tin của nhà quản lý

4. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

1. Khái quát về chi phí

2. Phân loại chi phí

3. Mô hình ứng xử chi phí

4. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

1. Môi hình chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận

2. những khái niệm ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận

4. Ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận lựa chọn phương án kinh doanh

4. Phân tích điểm hòa vốn

5. Hạn chế của mô hình

6. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 4 Phân tích báo cáo bộ phận của doanh nghiệp

1. Phân bổ chi phí bộ phận và lập báo cáo bộ phận

2. Phân tích báo cáo bộ phận của doanh nghiệp

3. Phân tích biến động chi phí

4. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 5: Kế toán trách nhiệm

1. Hệ thống kế toán trách nhiệm

2. Kế toán các trung tâm trách nhiệm

3. Các tiêu thức để đánh giá các trung tâm

4. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 6: Dự toán ngân sách

1. Ngân sách và quá trình dự toán ngân sách

2. Quá trình dự toán ngân sách

3. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 7: Định giá sản phẩm

1. Cơ cấu kinh tế và vai trò chi phí trong quyết định giá sản phẩm

2. Phương phá định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt

3. Định giá sản phẩm theo giá lao động và giá nguyên vật liệu

4. Định giá sản phẩm mới và định giá sản phẩm trong trường hợp đặc biệt

5. Định giá sản phẩm chuyển nhượng

6. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 8: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

1. Quyết định quản trị

2. Nhận diện thông tin thích hợp

3. Ứng dụng thông tin thích hợp ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

4. Tóm tắt và ví dụ chương

Chương 9: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn

1. Tổng quan về đầu tư dài hạn

2. Các phương pháp lựa chọn thông tin thích hợp ra quyết định vốn đầu tư dài hạn

3. Các phương pháp tính thời giá tiền tệ

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời giá tiền tệ

5. Tóm tắt và ví dụ chương

Phần bài tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""