KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 2. VAI TRÒ CẢU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 3. SO SÁNH GIỮA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 4. ĐẠO ĐỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

 1. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG
 2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MÓI QUAN HỆ VỚI THỜI KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 3. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SỬ DỤNG TRONG KIỂM TRA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
 4. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ
 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

 1. MỐ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN
 2. MỘT SỐ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 3. PHÂN TÍCH HÒA VỐN
 4. PHÂN TÍCH KẾT CẤU HÀNG BÁN
 5. HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 4: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 1. MỤC ĐÍCH CỦA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
 2. TRÁCH NHIỆM  VÀ TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
 3. ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ CON NGƯỜI ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
 4. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: PHÂN BỔ CHÍ PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẠN PHỤC VỤ

 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN BỔ CHI PHÍ
 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ CHI PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ
 3. PHÂN BỔ CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ
 4. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN BỔ CHI PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ ĐẾN CÁC BỘ PHẬN HOẠT ĐỘNG
 5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI PHÂN BỔ CHI PHÍ CỦA CÁC BỘ PHẬN PHỤC VỤ

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ

 1. CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
 2. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN PHÍ
 3. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHÍ PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÝ

 1. KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
 2. ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CẢU CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM
 3. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO
 4. PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN

 1. LÝ THUYẾT CÓ BẢN VÀ VAI TRÒ CỦA CHI PHÍ TRONG ĐỊNH GIÁ BÁN
 2. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT
 3. ĐỊNH GIÁ BẢN SẢN PHẨM DỊCH VỤ
 4. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM MỚI
 5. ĐỊNH GIÁ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIÊT
 6. ẢNH HƯỞNG CỦA CHI PHÍ CƠ HỘI ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 9: THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

 1. NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP
 2. ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 10: QUYÊT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 1. KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ DÀI HẠN VÀ ĐẶC ĐIỂM VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN
 2. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIÁ TIỀN TỆ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN
 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

THUẬT NGỮ ANH VIỆT

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""