KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - TS. HUỲNH LỢI

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Ở nước ta, kế toán quản trị mới chỉ được đề cập và ứng dụng trong thời gian gần đây. Do vậy, việc hiểu để vận dụng có hiệu quả kế toán quản trị ở các doanh nghiệp có ý nghĩa lớn lao để tăng cường khả năng hội nhập, tạo nên sự an tâm cho nhà quản trị khi có trong tay một công cụ khoa học hỗ trợ cho quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp.

 

Để đáp ứng yêu cầu bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng kế toán quản trị cho các nhà quản trị, các tổ chức doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên khối kinh tế, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, TS. Huỳnh Lợi đã biên soạn cuốn sách Kế toán quản trị dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế. Cuốn sách bao gồm những nội dung:

- Những vấn đề chung về kế toán quản trị

- Nhận diện chi phí và xác định giá thành sản phẩm

- Dự báo, kiểm soát chi phí và đánh giá trách nhiệm

- Các thông tin cần thiết cho các quyết định kinh doanh

- Phân tích và dự báo các chỉ số tài chính

 

MỤC LỤC

Chương 1. Những vần đề chung về kế toán quản trị

I. Khái quát về tổ chức và công việc của nhà quản trị. 

II. Bản chất kế toán và kế toán quản trị

III. Doanh nghiệp và tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

Chương 2. Phân loại chi phí

I. Khái quát về chi phí. 

II. phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

Chương 3. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

I. khái quát về chi phí và giá thành sản phẩm. 

II. nội dung cơ bản kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

III. các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

IV. hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính. 

V. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí tiêu chuẩn. 

VI. kế toán sản phẩm hỏng, phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

Chương 4. dự toán ngân sách hoạt động hằng năm

I. tổng quan về dự toán

II. định mức chi phí (standard cost). 

III. hệ thống dự toán ngân sách hoạt động hằng năm. 

Chương 5. phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh

I. trình tự chung về phân tích sự biến động của chi phí sản xuất kinh doanh. 

II. phân tích biến động các khoản mục chi phí. 

Chương 6. phân bổ chi phí bộ phân phục vụ và lập báo cáo bộ phận

I. phân bổ chi phí bộ phận phục vụ. 

II. báo cáo bộ phận. 

Chương 7. kế toán trách nhiệm quản lý

I. hệ thống kế toán trách nhiệm. 

II. đánh giá thành quả tài chính các trung tâm trách nhiệm. 

Chương 8. phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

I. những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận. 

II. ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận phân tích hoạt động kinh doanh. 

III. một số hạn chế và ứng dụng mở rộng phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Chương 9. định giá sản phẩm

I. cơ cấu kinh tế và vai trò chi phí trong định giá sản phẩm. 

II. phương pháp định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt. 

III. định giá bán sản phẩm theo giá lao động và giá nguyên vật liệu sử dụng. 

IV. định giá bán sản phẩm mới

V. định giá bán sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt. 

VI. định giá sản phẩm chuyển nhượng. 

Chương 10. thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn

I. nhận diện thông tin thích hợp

II. ứng dụng thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn. 

Chương 11. thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn

I. tổng quan về đầu tư dài hạn

II. thời giá tiền tệ và những ảnh hưởng đến vốn đầu tư dài hạn

III. thông tin thích hợp cho quyết định vốn đầu tư dài hạn

Chương 12. phân tích báo cáo tài chính

I. khái niệm và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính. 

II. phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính. 

III. khái quát về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

IV. phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính

V. phân tích một số chỉ tiêu tài chính

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""