KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (NGUYỄN PHÚ GIANG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG – PGS. TS. NGUYỄN PHÚ GIANG

 

Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính nên kế toán ngân hàng cũng phản ánh tình hình huy động vốn trong các thành phần kinh tế và dân cư, đồng thời sử dụng tiền đó để cho vay.

 

Kế toán ngân hàng có tính gió dịch và xử lý nghiệp vụ ngân hàng. Về cơ bản, kế toán ngân hàng tuân thủ những nguyên lý của kế toán nói chung. Hiện nay, Trong chương trình đào tạo của nhiều trường đại học đã đưa môn học Kế toán ngân hàng vào giảng dạy. Với mục đích cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Kế toán ngân hàng trên cơ sở tổng hợp các quy định về chế độ kế toán cho các tổ chức tín dụng do Ngân hàng nhà nước ban hành và các quy định của chế độ kế toán hiện hành.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về hệ thống ngân hàng và kế toán ngân hàng

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ đầu tư

Chương 5: Kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Chương 7: Kế toán nghiệp vụ về ngoại tệ và thanh toán quốc tế

Chương 8: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ

Chương 9: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định trong ngân hàng thương mại

Chương 10: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong ngân hàng

Chương 11: Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong ngân hàng thương mại

Chương 12: Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""