KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU KHI SAI SÓT VÀ THEO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU KHI SAI SÓT VÀ THEO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH – TS. DƯƠNG XUÂN THAO

 

Kế toán – một trong những công cụ có hiệu lực trong hệ công cụ quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và tầm vi mô; cung cấp các thông tin trung thực và kịp thời phục vụ công tác điều hành quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kế toán xử lý các tình huống do phát hiện sai sót, nhầm lẫn hoặc điều chỉnh số liệu theo kết luận của biên bản thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng tại các cơ sở kinh doanh phát sinh rất đa dạng, phức tạp. Sau nhiều lần thay đổi, bổ sung bằng các quyết định và thông tư hướng dẫn cho đến nay, hệ thống chế độ kế toán mới đối với các cơ sở kinh doanh được ban hành tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính, đã đáp ứng được nhiều đòi hỏi khách quan của điều kiện mới. Chuẩn mực kế toán số 29 về xử lý sai sót kế toán cũng đề cập phương pháp xử lý chung.

 

Từ kinh nghiệm thực tế trực tiếp làm công tác quản lý, hỗ trợ tư vấn thuế, kế toán tại các doanh nghiệp. Từ nhiều tình huống đã diễn ra trong thực tế và nguồn tài liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra và kiểm toán tại một số cơ sở kinh doanh, tác giả Dương Xuân Thao, tiến sỹ kinh tế nêu ra một số tình huống và cách xử lý kế toán cụ thể, góp phần giải quyết một số vấn đề đã được đặt ra.

 

Kế toán điều chỉnh số liệu khi sai sót và theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các cơ sở kinh doanh là tài liệu tham khảo cần thiết cho kế toán các doanh nghiệp cán bộ thuế, cán bộ kiểm toán, những người thực hiện công tác kiểm tra thanh tra tại cơ sở kinh doanh, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và những người quan tâm.

 

MỤC LỤC

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

1. Luật kế toán

1.1 Yêu cầu kế toán

1.2 Nguyên tắc kế toán

1.3 Sửa chữa sổ kế toán

2. Một số vấn đề của chuẩn mực kế toán

2.1 Chuẩn mực chung

2.2 Doanh thu và thu nhập khác

3. Một số vấn đề về nguyên lý kế toán

4. Sự vận động của tài sản và nguồn vốn trên các tài khoản như thế nào?

PHẦN II: KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CÁC SAI SÓT VÀ TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN

1. Các sai sót và tình huống về thuế giá trị gia tăng

2. Các sai sót và tình huống về thu nhập, chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Các sai sót khác và tình huống khác

A. Kế toán giao dịch hàng hóa và thuế giữa các đơn vị nội bộ

I. Kế toán thuế GTGT đơn vị nội bộ

II. Kế toán thuế TNDN đơn vị nội bộ

B. Phương pháp hạch toán hàng đại lý

PHẦN III: HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH THEO KẾT QUẢ THANH TRA KIỂM TRA VÀ KIỂM TOÁN THUẾ

1. Nguyên tắc chung

2. Hạch toán các trường hợp thay đổi thuế GTGT

3. Hạch toán các trường hợp thay đổi về thu nhập, chi phí, thuế TNDN

4. Một số tình huống minh họa về sự thay đổi thu nhập, chi phí, và thuế TNDN khi kiểm tra, thanh tra, và kiểm toán

PHẦN IV: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tình hình sản xuất và kết quả sản xuất kinh doanh

2. Phân tích kết quả sản xuất

3. Phân tích chất lượng sản phẩm

Bài tập

I. Câu hỏi

II. Bài tập

III. Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm hàng hóa của DN

1. Ý nghĩa và nội dung phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm

2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm hàng hóa

3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trên giá trị sản phẩm hàng hóa

4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch một số khoản mục và yếu tố chi phí chủ yếu

5. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của những sản phẩm có thể so sánh

Bài tập

I. Phần câu hỏi

II. Phần bài tập

III. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp

2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Bài tập

I. Phần câu hỏi

II. Phần bài tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""