KẾ TOÁN CHI PHÍ – PHẠM VĂN DƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN CHI PHÍ – PGS. TS. PHẠM VĂN DƯỢC

 

Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các nhà quản trị doanh nghiệp phải có đầy đủ và kịp thời các thông tin, nhằm thực hiện tốt công tác hoạch định và kiểm soát chi phí, vì chi phí là một trong những đối tượng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Thông tin đầu ra của kế toán chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí, giúp nhà quản trị trong việc hoạch định, kiểm soát chi phí và ra quyết định trong hoạt động điều hành kinh doanh của đơn vị, đồng thời còn phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 

Kế toán chi phí là bộ phạn kế toán phức tạp, đồng thời đòi hỏi việc tổ chức kế toán phải phù hợp với đặc thù riêng của từng loại hình doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí đòi hỏi viết vận dụng trên cơ sở lý thuyết chung một cách thích ứng nội dung môn học vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.

 

Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của sinh viên chuyên ngành kế toán cũng như sinh viên các ngành kinh tế khác, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Kế toán chi phí. Nội dung của tài liệu đã được hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp, từ những lý thuyết chung nhất cho đến việc tổ chức công tác kế toán chi phí, đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, với những mô hình kế toán chi phí khác nhau, nhằm giúp sinh viên có thể hiểu một cách tương đối đầy đủ về các khía cạnh liên quan đến môn học, cũng như có thể vận dụng vào thực tiễn cho phù hợp.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí

1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kế toán chi phí

2. Hệ thống kế toán chi phí với kế toán quản trị

3. Quan hệ chi phí và lợi ích của doanh nghiệp

4. Các mô hình kế toán chi phí sản xuất

Chương 2: Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm

1. Tổng quan về chi phí và giá thành sản phẩm

2. Phân loại chi phí

3. Phân loại giá thành sản phẩm

Chương 3: Một số vấn đề cơ bản của kế toán chi phí sản xuất

1. Dẫn nhập và quá trình

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

3. Kế toán tập hợp một số chi phí khác

4. Sản phẩm dở dang và các phương pháp xác định chi phí sản xuất dở dang

Chương 4: Các phương pháp tính giá thành thực tế của sản phẩm ngành sản xuất công nghiệp

1. Vấn đề cơ bản của giá thành sản phẩm ngành công nghiệp

2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm theo chi phí sản xuất thực tế

Chương 5: Phương pháp tính giá thành thực tế của sản phẩm các ngành sản xuất khác

1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành xây lắp

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành nông nghiệp

3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành dịch vụ

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ước tính

1. Giới thiệu chung

2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo công việc

3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quá trình

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

1. Chi phí định mức

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

3. Thí dụ tổng hợp

Bài đọc thêm: Quản lý chi phí theo mô hình ABC

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""