KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH (LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI)

TS. PHAN ĐỨC DŨNG

 

Các thông tin kế toán rất hữu dụng cho những ai cần dựa vào đó để đưa ra các quyết định kinh tế. Kế toán giúp cho việc ra quyết định bằng cách chỉ ra đồng tiền đã được chi tiêu ở đâu và khi nào, các cam kết đã được thực hiện ra sao, đánh giá hiệu quả kinh doanh, và đưa ra các kiến nghị tài chính cho việc lựa chọn kế hoạch này hay bác bỏ kế hoạch khác. Kế toán cũng giúp dự báo tác động của các quyết đinh, và chỉ ra các vấn đề khó khăn, những bất hợp lý, những vấn đề hiện tại cũng như các cơ hội trong tương lai.

 

Kế toán giá thành sản xuất xét về mặt quản lý trong việc tổ chức để cung cấp thông tin cho người sử dụng, ngay cả những đối tượng sử dụng thông tin trong và ngoài doanh nghiệp. Nhà quản lý ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng, hợp lý và tính phù hợp của sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho những khách hàng bên ngoài.

 

Hiện nay, những kiến thức về kế toán giá thành vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của độc giả, vậy nên, tác giả Phan Đức Dũng đã biên soạn cuốn sách Kế toán Chi phí Giá thành – Lý thuyết bài tập và bài giải nhằm chuyển những kiến thức cơ bản này thành những ví dụ ứng dụng giúp độc giả hiểu rõ hơn và thực hành tốt hơn trong công việc.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Chương 3: Kế toán các yếu tố quá trình sản xuất

Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 5: Đánh giá sản phẩm dở dang

Chương 6: Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ

Chương 8: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

Chương 9: Kế toán xây lắp

Chương 10: Phân tích biến động chi phí sản xuất

Chương 11: Phân tích sự biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Bài tập tổng hợp

Bài tập ứng dụng

Bài tập tự giải

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""