HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TS. NGUYỄN MINH KIỀU

 

Tình hình thị trường tài chính và hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh như vậy, việc học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, nhất là các nghiệp vụ hiện đại như đầu tư tài chính, giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối, và nghiệp vụ ngân hàng điện tử... ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

 

Đứng trước tình hình mới, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, quyển sách Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại được phát hành với những nội dung bổ sung và cập nhật mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngày càng tăng cảu nhiều sinh viên và nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng Thương mại.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM

I. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng:

II. Quy trình tín dung

III. Bảo đảm tín dụng

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Nghiên cứu tình huống ngân hàng CMB

Phụ lục

Chương 2: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

I. Các vấn đề chung về cho vay doanh nghiệp

II. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

III. Cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp

IV. Nghiên cứu tình huống phương nam co, ltd

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Phụ lục

Chương 3: Phân tích tín dụng và quyêt định cho vay

I. Mục đích phân tích tín dụng

II. Thu thập thông tin phục vụ phân tích tín dụng

III. Các nội dung của phân tích tín dụng

IV. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

V. Phân tích phương án sản xuất kinh doanh

VI. Phân tích thái độ của khách hàng trong việc trả nợ vay

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Chương 4: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

I. Những vấn đề chung về đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp

II. Các bước thực hiện đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp

III. Thực hành đánh giá và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành và tự rèn luyện

Chương 5: Thẩm định tín dụng và quyết định cho vay trung và dài hạn

I. Mục tiêu, đối tượng thẩm định tín dụng trung và dài hạn

II. Các nội dung thẩm định tín dụng trung và dài hạn

III. Thẩm định các thống số dự báo thị trường và doanh thu

IV. Thẩm định các thông số xác định chi phí

V. Thẩm định dòng tiền hay ngân lưu của dự án

VI. Thẩm định chi phí sử dụng vốn

VII. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá dự án và quyết định đầu tư

VIII. Phân tích và kiểm soát rủi ro của dự án

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Chương 6: Nghiệp vụ cho thuê tài sản

I. Thuê tài sản là gì?

II. Các loại thuê tài sản:

III. Tư vấn cho khách hàng về các lợi ích của thuê tài sản

IV. Tư vấn cho khách hàng về thuế và vấn đề thuê tài sản

V. Tư vấn khách hàng phân tích ngân lưu khi quyết định thuê hay mua tài sản

VI. Phân tích quyết định tiền thuê

VII. Nghiệp vụ cho thuê tài sản

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Phụ lục

Chương 7: Nghiệp vụ bao thanh toán - factoring

I. Giới thiệu chung về bao thanh toán

II. Một số quy định về hoạt động bao thanh toán

III. Nghiệp vụ bao thanh toán trong nước

IV. Nghiệp vụ bao thanh toán xuất - nhập khẩu

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Phụ lục

Chương 8: Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác dành cho doanh nghiệp

I. Nghiệp vụ chiếu khấu chứng từ có giá

II. Nghiệp vụ tài trợ nhập khẩu

III. Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu

IV. Nghiệp vụ thấu chi

V. Cho vay theo hạn mức tín dụng

VI. Nghiệp vụ cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Chương 9: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

I. Khái niệm chung về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

II. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

III. Minh họa nghiệp vụ bảo lãnh ở một số nhtm

IV. Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục

Chương 10: Nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng các nhân

I. Đặc điểm tâm lý giao dịch của khách hàng cá nhân

II. Các sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân

III. Nghiệp vụ huy động vốn đối với khách hàng cá nhân

IV. Nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân

V. Các dịch vụ thẻ dành cho khách hàng cá nhân - minh họa điển hình các loại thẻ của sacombank

VI. Các dịch vụ ngân hàng khác dành cho khách hàng cá nhân

VII. Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại dành cho khách hàng cá nhân

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""