HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ TRÊN EXCEL

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO THUẾ TRÊN EXCEL

 

 

Hiện nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng trở nên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của máy tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay phần lớn các doanh nghiệp ở nước ta đã ứng dụng máy tính vào công tác kế toán để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp.  Để giúp các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng có chương trình và tài liệu tham khảo để ứng dụng tin học vào công tác kế toán, tác giả đã biên soạn và phát hành cuốn sách kế toán “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN - BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THUẾ GTGT TRÊN EXCEL”.

 

Cuốn sách này vừa làm giáo trình dùng để nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, vừa làm tài liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và dùng làm tài liệu để đào tạo nhân viên kế toán ở các cấp độ khác nhau. Với cách thức biên soạn chi tiết và cung cấp đầy đủ biểu mẫu và số liệu, các bạn sinh viên và những người làm kế toán thực tế cũng có thể tự học qua nghiên cứu các nội trong sách. Hy vọng cuốn sách này là tài liệu bổ ích cho độc giả.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

 I. SỔ KẾ TOÁN VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN

 II. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN: NHẬT KÝ - SỔ CÁI, NHẬT KÝ CHUNG, CHỨNG TỪ GHI SỔ, KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH, SỬA CHỮA SỔ KẾ TOÁN, ĐIỀU CHỈNH SỔ KẾ TOÁN

 III. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 IV. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 V. CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

 I. HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG - SỐ DƯ ĐẦU KỲ

 II. HƯỚNG DẪN ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

 III. TỔNG HỢP SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN CHI TIẾT TỪ SỔ KẾ TOÁN MÁY VÀ DANH MỤC TÀI KHOẢN

 IV. ĐỊNH KHOẢN CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN DOANH THU, CHI PHÍ CUỐI KỲ

 V. LẬP PHIẾU THU, PHIẾU CHI

 

CHƯƠNG III: THỰC HÀNH LẬP SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ CHUNG”

 I. SƠ ĐỒ TRUYỀN THÔNG TIN  CỦA KẾ TOÁN EXCEL THEO HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN "NHẬT KÝ CHUNG"

 II. LẬP 5 SỔ NHẬT KÝ: THU TIỀN MẶT, CHI TIỀN MẶT, MUA HÀNG CHỊU, BÁN HÀNG CHỊU, LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG

 III. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

 IV. SỔ CÁI CÁC TÀI KHOẢN

 V. LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT, SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 VI. LẬP SỔ CHI TIẾT VÀ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN NGUYÊN VẬT LIỆU (THÀNH PHẨM - HÀNG HÓA)

 VII. LẬP SỔ CHI TIẾT VÀ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131, 331 VÀ CÁC TÀI KHOẢN KHÁC

VIII. LẬP CÁC SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH: TÀI KHOẢN: 621, 622, 627, 154, 632, 641, 642...

 IX. LẬP BÁO CÁO THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 X. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN

 XI. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 XII. LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 XIII. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 CHƯƠNG IV: THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ SỔ CÁI” VÀ HÌNH THỨC “CHỨNG TỪ GHI SỔ”

 A. THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ SỔ CÁI”

 I. SƠ ĐỒ TRUYỀN THÔNG TIN CỦA KẾ TOÁN EXCEL THEO HÌNH THỨC "NHẬT KÝ SỔ CÁI"

 II. LẬP SỔ "NHẬT KÝ SỔ CÁI"

  B. THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN EXCEL THEO HÌNH THỨC “CHỨNG TỪ GHI SỔ”

 I. SƠ ĐỒ TRUYỀN THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN EXCEL THEO HÌNH THỨC "CHỨNG TỪ GHI SỔ'

 II. LẬP CÁC CHỨNG TỪ GHI SỔ

 III. LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

 IV. LẬP SỔ CÁI TÀI KHOẢN THEO HÌNH THỨC "CHỨNG TỪ GHI SỔ"

 

CHƯƠNG V: THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN; LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CÁC KỲ KẾ TOÁN TIẾP THEO VÀ LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP CHO NHIỀU KỲ

 I. CHUYỂN SỔ KẾ TOÁN CHO KỲ SAU

 II. THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC KỲ KẾ TOÁN TIẾP THEO

 

 CHƯƠNG VI: BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ BẢO MẬT CÔNG THỨC

 I. BẢO VỆ DỮ LIỆU

 II. BẢO MẬT CÔNG THỨC

 

PHỤ LỤC: LÝ THUYẾT MICROSOFT EXCEL

 I. ĐỊNH DẠNG CÁC THÔNG SỐ THỂ HIỆN SỐ TRONG EXCEL BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CONTROL PANEL

 II. CỬA SỔ GIAO DIỆN EXCEL VÀ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG CỬA SỔ

 III. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN VỀ TẬP TIN

 IV. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỀ BẢNG TÍNH

 V. CÁC HÀM THÔNG DỤNG CƠ BẢN TRONG EXCEL

 VI.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ TRONG EXCEL

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""