“HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ÁP DỤNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật số 68/2014/QH13. So với Luật doanh nghiệp ban hành trước đó, Luật doanh nghiệp mới đã có những sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng những quy định của Luật doanh nghiệp, vừa qua nhà nước ta đã ban hành một số văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể: Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30-09-2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23-10-2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;…

Nhằm giúp  các doanh nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu và áp dụng kịp thời những quy định mới của Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư, Chính sách thuế mới, Hiệp định TPP… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ÁP DỤNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”

Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ ba. Chính sách thuế mới áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp;

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""