HƯỚNG DẪN LẬP ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HƯỚNG DẪN LẬP ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - PGS. TS. VÕ VĂN NHỊ

 

Báo cáo kế toán biểu hiện kết quả của công tác kế toán ở các đơn vị kế toán, là nguồn thông tin cần thiết, quan trọng cho các quyết định kinh tế của nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp.

 

Chất lượng thông tin do báo cáo kế toán cung cấp luôn là mối quan tâm thường xuyên của bản thân nhà quản trị tại doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng của Nhà nước, và của các đối tượng khác có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Bảo đảm thông tin do báo cáo kế toán cung cấp cho chất lượng và độ tin cậy cao không chỉ là trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức soạn thảo chế độ kế toán, mà cũng là trách nhiệm của các hiệp hội kế toán được thành lập để thực hiện các chức năng theo quy định của pháp luật.

 

Hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam soạn thảo, trình bày và cung cấp thông tin hữu ích có tác dụng tích cực đối với công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau một quá trình cải cách để phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế, thì hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam đã có sự tương thích với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về kế toán, đã được chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng khác nhau.

 

Nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên ngành kinh tế và cho những độc giả quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp có tài liệu nghiên cứu, tham khảo, Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã cho xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Lập - Đọc và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán
Chương 2 : Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp

          2.1 Các quy định liên quan đến báo cáo tài chính trong chuẩn mực chung
          2.2 Các quy định về lập và trình bài cáo tài chính trong chuẩn mực 21 trình bài báo cáo tài chính
          2.3 Các quy định liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ (chuẩn mực số 24)
          2.4 Các quy định liên quan đến báo cáo tài chính giữa niên độ thuộc (chuẩn mực 27)
          2.5 Quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp đối với báo cáo tài chính
Chương 3 : Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp
          3.1 Bản cân đối kế toán
          3.2 Nguồn số liệu và phươnh pháp lập
          3.3 Một số nội dung phân tích thông qua bản cân đối kế toán
Chương 4 : Báo cáo kế toán quản trị

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""