HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP VÀ GIẢI THỂ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP VÀ GIẢI THỂ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN – TS. NGUYỄN THỊ DIỆU CHI

 

Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, hệ thống các tổ chức tài chính ngân hàng Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc, tăng trưởng nhanh về số lượng cũng như chất lượng, mở rộng mạng lưới hoạt động khắp cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, các tổ chức này cũng bộc lộ một số bất cập, yếu kém như vốn điều lệ và tính thanh khoản thấp, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, trình độ quản trị còn yếu, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thực trạng này đặt ra vấn đề cấp bách là phải tái cấu trúc hệ thống tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm. Khi yêu cầu tái cấu trúc đặt ra, hoạt động M&A doanh nghiệp thành công sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao sức mạnh toàn diện, lợi thế cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động mua bán, sáp nhập và giải thể các tổ chức tài chính ngân hàng tại Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn sách Hoạt động mua bán, sáp nhập và giải thể trong các tổ chức tài chính ngân hàng Việt Nam – Lý luận và thực tiễn do Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Chi làm chủ biên.

 

Cuốn sách có thể làm tư liệu tham khảo bổ ích đối với các tổ chức tài chính ngân hàng các doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cáu và sắp xếp lại doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, sinh viên các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về hoạt động mua bán bà sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

1.1 Tổng quan về lĩnh vực tài chính ngân hàng

1.2 Hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Chương 2: Phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

2.1 Khái niệm phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập

2.2 Sự cần thiết phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

2.3 Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

2.4 Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mua bán và sáp nhập lĩnh vực tài chính ngân hàng

Chương 3: Thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

3.1 Khái quát về lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

3.2 Thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

Chương 4: Thực trạng phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

4.1 Số lượng và giá trị thương vụ mua bán và sáp nhập

4.2 Chất lượng các thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

4.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

Chương 5: Giải pháp phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam đến năm 2020

5.1 Triển vọng phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

5.2 Giải pháp từ phía nhà nước và các cơ quan chức năng

5.3 Giải pháp từ phía các tổ chức tài chính ngân hàng

5.4 Khuyến nghị tạo lập môi trường và điều kiện để thực hiện các giải pháp phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam

Chương 6: Hoạt động mua bán và sáp nhập các tổ chức tài chính ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

6.1 Hoạt động mua bán và sáp nhập các tổ chức tài chính ngân hàng trên thế giới

6.2 Một số thương vụ M&A điển hình trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thế giới

6.3 Một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""