HIỂU VÀ ÁP DỤNG TỐT INCOTERMS 2010

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HIỂU VÀ ÁP DỤNG TỐT INCOTERMS 2010

 

Incoterms – viết tắt từ thuật ngữ “International Commercial Terms” (Những điều kiện Thương mại Quốc tế) và một điều kiện Incoterms được chọn, tạo thành một điều khoản của hợp đồng mua bán (không phải của hợp đồng chuyên chở). Mặc dù Incoterms trước tiên phục vụ thương mại quốc tế nhưng nó có thể áp dụng cho hợp đồng nội địa bằng việc dẫn chiếu.

 

Những điều kiện thương mại, thực ra là những bộ phận quan trọng của hợp đồng mua bán quốc tế khi nó chỉ ra các bên phải làm gì đối với: Việc chuyên chở hàng hóa từ người bán đến người mua, và vấn đề thông quan xuất nhập khẩu và kiểm tra an ninh hàng hóa. Chúng cũng giải thích về sự phân chia rủi ro và chi phí giữa các bên.

 

Việc xây dựng nguyên tắc giải thích những điều kiện thương mại để các bên có thể thỏa thuận áp dụng cho một hợp đồng mua bán hàng hóa là rất quan trọng. Bản quy tắc “Incoterms” do Phòng thương mại quốc tế xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, tạo lập nguyên tắc giải thích đó. Tên gọi chính thức của bản quy tắc là: Quy tắc Quốc tế diễn giải những Điều kiện Thương mại Quốc tế.

 

Những năm gần đây, Incoterms đã được sửa đổi trong khoảng thời gian 10 năm một lần (Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000 và mới nhất là Incoterms 2010). Chính vì vậy, nhà xuất bản Tài chính đã cho xuất bản cuốn sách Hiểu và áp dụng tốt Incoterm 2010 với hy vọng giúp mọi người có thể dễ dàng hiểu và sử dụng tốt Incoterms 2010, qua đó hy vọng có thể giúp cho các doanh nghiệp tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp dụng có hiệu quả hơn cho không chỉ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của bản thân doanh nghiệp mà còn có thể mang lại lợi ích cho đất nước.

 

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Sự phát triển của Incoterms từ năm 1936 đến năm 2010

Hợp đồng quốc tế Mẫu của ICC

Hợp đồng phụ

Những hiểu biết về Incoterms

Incoterms là gì, nó có thể giúp gì cho bạn?

Dẫn chiếu Incoterms trong hợp đồng mua bán

Khác biệt giữa Incoterms 2000 và Incoterms 2010

Những gì Incoterms không thể làm cho bạn

Incoterms và thực tiễn soạn thảo hợp đồng

Tại sao cần phải có đến 11 điều kiện Incoterms?

Chọn điều kiện Incoterms nào?

Incoterms và hợp đồng chuyên chở

Nghĩa vụ bốc hàng và dỡ hàng theo Incoterms

Nghĩa vụ về thông quan và xuất khẩu và nhập khẩu

Incoterms và bảo hiểm

Incoterms và Tín dụng chứng từ

Incoterms và Thương mại điện tử

Những biến thể của Incoterms

Incoterms và điều kiện khác trong hợp đồng mua bán

Incoterms và giải quyết tranh chấp

Bốn nhóm điều kiện Incoterms: Những cấu thành cơ bản

Những điểm khác nhau quan trọng giữa bốc hàng lên tàu (gửi hàng) và các hợp đồng giao hàng tại đích

Những từ viết tắt: Các điều kiện nhóm E, F, C và D

Điều kiện EXW: Giao hàng theo sự hướng dẫn của người mua

Điều kiện nhóm F và điều kiện nhóm C: Các điều kiện liên quan tới việc chuyên chở

Điều kiện nhóm F: người bán không trả tiền chặng vận tải chính

Các điều kiện nhóm C: người bán trả tiền chặng vận tải chính

Các điều kiện nhóm D: điều kiện giao hàng (DAT, DAP và DDP)

Tổng quát về nghĩa vụ của người mua và người bán

Điều khoản A1, B1: Nghĩa vụ trao đổi hàng – tiền

Điều khoản A9: Nghĩa vụ đóng gói hàng hóa của người bán

Điều khoản B9: Kiểm định trước khi gửi hàng

Điều khoản A2, B2: Nghĩa vụ thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Điều khoản A2, B2, A10, B10: Biện pháp an ninh và vai trò thay đổi của hải quan

Cuộc cách mạng của Hội đồng Hợp tác Hải quan về Tổ chức Chuẩn mục bảo đảm và tăng cường thương mại toàn cầu.

Điều khoản A3, B3 và A4, B4: Phân chia chức năng, chi phí và rủi ro giữa các bên

Điều khoản A8: Trách nhiệm của người bán cung cấp các bằng chứng về việc giao hàng và chứng từ vận tải

Điều khoản A4 và B4: Nghĩa vụ giao hàng của người bán và nghĩa vụ nhận hàng của người mua

Điều khoản A5 và B5: Chuyển giao rủi ro, mất mát hay hư hỏng hàng hóa từ người bán sang người mua

Điều khoản A3b: Nghĩa vụ mua bảo hiểm của người bán

Điều khoản A7, B7: Thông báo

Điều khoản A6, B6, A3, A10 và B10: Phân chia chi phí giữa các bên

Bình luận 11 điều kiện Incoterms 2010

Nhóm I: Điều kiện EXW, Điều kiện FCA, Điều kiện CPT, Điều kiện CIP, Điều kiện DAT, Điều kiện DAP, Điều kiện DDP

Nhóm II: Điều kiện FAS, Điều kiện FOB, Điều kiện CFR, Điều kiện CIF

Vai trò của Incoterms đối với hợp đồng mau bán hàng hóa quốc tế

Lựa chọn các điều kiện thương mại

Incoterms trong mối quan hệ với các điều khoản khác của hợp đồng

Incoterms trong mối quan hệ với CISG

Chuyển rủi ro và chi phí

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""