HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - TẬP 3

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - TẬP 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Trong các Tập 1, 2 của sách “Hệ thống Thông tin Kế toán”, nhóm tác giả đã trình bày các vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đã định hướng cho người đọc trong việc tự tổ chức một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Excel, để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, và cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu, với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access.

 

Giáo trình cũng đã trình bày các công cụ và phương pháp lập tài liệu hệ thống, tiếp cận kiểm soát nội bộ với nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận cả trong môi trường thủ công và môi trường ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời việc tìm hiểu hệ thống thông tin kế toán theo từng chu trình nghiệp vụ cũng được trình bày một cách đầy đủ và chi tiết.


Để người đọc có tầm nhìn hệ thống, cũng như tiếp cận hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán, cuốn sách Hệ thống Thông tin Kế toán Tập 3 được biên soạn để sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy Học phần 3 của môn học Hệ thống Thông tin Kế toán.

 

MỤC LỤC 

Chương 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1.1 Tổng quan về chu kỳ phát triển hệ thống

1.2 Phân tích hệ thống

1.3 Thiết kế hệ thống

Chương 2: THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

2.1 Thực hiện hệ thống

2.2 Vận hành hệ thống

Chương 3:  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHAI BÁO BAN ĐẦU

3.1 Tìm hiểu yêu cầu về cấu hình và cách thức cài đặt

3.2 Khai báo ban đầu

Bài tập

Chương 4: NHẬP SỐ DƯ ĐẦU KỲ

4.1 Nguyên tắc nhập số dư

4.2 Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm

4.3 Kiểm tra và khóa số dư

Chương 5: NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

5.1 Mua hàng trong nước

5.2 Mua hàng nhập khẩu

5.3 Mua các dịch vụ khác

5.4 Trả lại hàng mua

Bài tập

Chương 6: CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

6.1 Bán chịu hàng hóa

6.2 Bán hàng thu tiền ngay

6.3 Bán hàng qua đại lý

6.4 Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu

Bài tập

Chương 7: THEO DÕI THANH TOÁN BÁN HÀNG

7.1 Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

7.2 Phương thức thanh toán qua ngân hàng

Bài tập

Chương 8: THEO DÕI THANH TOÁN MUA HÀNG

8.1 Thanh toán mua hàng bằng tiền mặt

8.2 Thanh toán mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Bài tập

Chương 9: CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC

9.1 Tài sản cố định

9.2 Phân bổ chi phí trả trước

9.3 Tạm ứng

9.4 Lương và các khoản trích theo lương

9.5 Trích lập quỹ

9.6 Công việc cuối kỳ

Bài tập

Chương 10: KHAI THÁCH THÔNG TIN TRONG PHẦN MỀM

10.1 Báo cáo tài chính

10.2 Hệ thống sổ sách kế toán

10.3 Báo cáo quản trị

10.4 Truy xuất báo cáo sang các phần mềm khác

10.5 Thiết kế báo cáo và sổ sách kế toán

Bài tập

SỐ LIỆU MINH HỌA ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

PHẦN 1: KHAI BÁO THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

PHẦN 2: CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG KỲ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""